Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • Het lerarentekort noopt schoolbesturen over de grenzen te zoeken naar personeel, schrijft de Volkskrant. Steeds meer buitenlandse leraren, bijvoorbeeld uit Vlaanderen, gaan in Nederland aan de slag.

  • Het Algemeen Dagblad schrijft dat veel leerlingen op basisscholen pas thuis naar de wc gaan, omdat de toiletten op school vies zijn. En dat het gemiddelde schoolgebouw in Nederland veertig jaar oud is en toiletpotten verouderd zijn, dat helpt niet mee.

  • Het Nederlands Dagblad schrijft dat de Gemeente Amsterdam studenten, statushouders en ambtenaren in gaat zetten voor de klas vanwege het lerarentekort. In Amsterdam stonden voor de zomervakantie nog zo’n 300 vacatures open voor leraren.

  • Weekblad Elsevier schrijft dat er vlak voor de start van de zomervakantie nog veel onvervulde vacatures zijn. Maar schooldirecteuren die formatie net rond hebben kunnen krijgen maken zich ook zorgen over het uitbreken van de griep.

  • Het Algemeen Dagblad schrijft dat honderden basisscholen last hebben van een storing bij ‘digitale leshulp’ Snappet. In een reactie laat de PO-Raad weten veel voordelen te zien van digitale leersystemen. Voorwaarde is dat het wel moet werken en de benodigde infrastructuur op orde is.

  • Het kabinet wil aanvullende maatregelen nemen om het lerarentekort op te lossen. De PO-Raad is blij dat het de urgentie van het probleem erkent, maar vindt dat het kabinet zelf te weinig verantwoordelijkheid neemt. Voor oplossingen wijst het te makkelijk naar de regio en naar schoolbesturen. Die blijven bovendien te versnipperd.

  • Is een kortere zomervakantie de oplossing voor de overuren die leraren maken? vraagt dagblad Trouw zich af in een artikel. De PO-Raad vindt dat werkdruk, overwerken en de oplossingen hiervoor onderwerp van gesprek moet zijn tussen schoolteams en hun schoolbestuur.

  • Ongeveer de helft van de werknemers met een 'pedagogisch beroep', waaronder leraren in het primair en voortgezet onderwijs, werkt meer uren dan in hun contract staat. Het overwerken vertoont bovendien een stijgende lijn, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen managers maken vaker overuren.

Pagina's