Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • RTL Nieuws schrijft op haar website over een school die ter bescherming van de privacy van leerlingen op schoolfoto's gezichten van leerlingen zwart heeft gemaakt. De PO-Raad heeft aangegeven dat privacy en het beschermen van leerlinggegevens bij scholen hoog in het vaandel staat. Ze heeft geen oordeel over de school in kwestie, maar merkt dat scholen zoekende zijn naar wat de nieuwe wet in de praktijk betekent en hoe ze die goed kunnen inregelen. 

  • De voorzitter van de Onderwijsraad sprak klare taal woensdag tijdens het gesprek met de Tweede Kamer over zijn advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden': ,,Het plaatsen van schotten in de lumpsum is niet verstandig. Het ligt al aardig vast hoeveel geld er naar personeel en overige zaken gaat. Er is behoefte om afwegingen te maken die passen bij de lokale situatie. In Groningen is de situatie nu eenmaal anders dan in Limburg of Amsterdam. Als de overheid schotten plaatst, bepaal je voor de rest van het land dat het geld op die manier moet worden besteed. Ons advies is: doe het niet die schotten, blijf bij de lumpsum.'' 

  • Nederlandse kinderen bewegen onvoldoende, blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna de helft van de 4- tot 12- jarigen haalt het niet om elke dag minstens een uur aan beweging te doen als fietsen, zwemmen of wandelen bericht De Telegraaf.

  • 'Arme en rijke kinderen zitten steeds minder vaak bij elkaar in de klas, en daar is wat aan te doen', schreef journalist Anja Vink deze week in De Correspondent. Rinda den Besten reageerde onder het stuk met haar visie op kansenongelijkheid in het onderwijs.

  • In een bericht dat gisteren in regionaal dagblad De Stentor verscheen, trekt de directeur van stichting Zorgeloos met diabetes naar school aan de bel vanwege scholen die huiverig zijn om met een vingerprik de bloedsuikerspiegel te meten bij leerlingen met diabetes. Scholen zouden dit weigeren op basis van een passage in het medisch protocol dat de PO-Raad verstrekt. De PO-Raad wijst erop dat er sinds 2016 een nieuw stappenplan diabetes voorhanden is. 

  • Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan overhandigen aan het ministerie van Onderwijs.

  • Op basis van een rapport van Inspectie van het Onderwijs schrijft De Telegraaf dat leerlingen in een combinatieklas minder goed les krijgen dan kinderen in een reguliere klas met alleen maar leeftijdsgenoten.

Pagina's