Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • De grote en middelgrote Nederlandse steden maken zich zorgen over de ondersteuning aan duizenden kinderen met een achterstand op school, meldt de NOS. De PO-Raad reageert in het bericht positief op het feit dat de criteria voor het bepalen van een achterstand op de schop gaan. Maar ook zij verwacht dat de bestrijding van achterstanden in grotere steden versobert als gevolg van het nieuwe beleid.

  • Binnenkort wordt de nieuwe, aangescherpte Europese privacywet van kracht. Deze AVG is een last voor scholen, schrijft de Telegraaf. Zij moeten vanaf woensdag 25 mei aanstaande extra discreet omgaan met privacy van leerlingen.

  • Het Algemeen Dagblad en diverse regionale kranten schrijven dat de vrijwillige ouderbijdrage op zowel basisscholen als middelbare scholen de afgelopen vijf jaar is gestegen. Het zou gaan om enkele tientjes per kind. 

  • Steeds meer scholen experimenteren met jeugdhulpverleners op locatie. In navolging van een succesvolle pilot in Almere, kondigt nu ook de gemeente Enschede aan dat vanaf het nieuwe schooljaar op zes scholen in het primair en voortgezet onderwijs altijd een jeugdhulpspecialist aanwezig zal zijn.

  • Een pestprotocol zou schijnveiligheid bieden, waarschuwt dagblad De Stentor afgelopen zaterdag. 'Het gevaar bestaat dat de oren en ogen voor pesten worden gesloten, zodra de eisen van het protocol zijn afgevinkt', zegt voorzitter Patricia Bolwerk van de landelijk werkende stichting Stop Pesten Nu. De PO-Raad reageert in het artikel dat een protocol scholen wel degelijk houvast biedt. 

  • De discussie over het niet halen van de doelstellingen van de functiemix suggereert onterecht dat het achterblijven van lerarensalarissen in het primair onderwijs te wijten is aan onwil van schoolbesturen. Al het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de functiemix is hier ook aan besteed. Misverstand is ook dat met het wel behalen van de functiemix het lerarentekort kan worden opgelost.

  • Goed nieuws voor alle schoolbesturen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verhoogt de normbedragen uit de modelverordening onderwijshuisvesting met veertig procent. De afgelopen jaren overschreden sommige gemeenten de normvergoeding al, omdat deze bij lange na niet toereikend was om goede schoolgebouwen van te kunnen betalen. De PO-Raad heeft hierover dan ook al veelvuldig aan de bel getrokken bij de VNG en het Rijk.

  • De opvang van peuters moet anders worden aangepakt. Er moet één basisvoorziening komen voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, schrijft een landelijke coalitie van gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en welzijn vandaag in dagblad Trouw

  • Driekwart van de leraren uit groep 7 en 8 voelt zich wel eens onder druk gezet door ouders om het schooladvies naar boven bij te stellen, blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs en EenVandaag. ,,Het systeem is te veel een sjoelbakconstructie. Eenmaal in een bepaald vakje, is het moeilijk om over te stappen naar een ander niveau'', zegt Rinda den Besten tegen radio 1.

  • Trouw bericht over de nieuwe indicator voor onderwijsachterstandenbeleid waar de Tweede Kamer vorige week over debatteerde met minister Slob (Onderwijs). Door middel van de indicator wordt bepaald wie een achterstandsleerling is, dus voor welke leerlingen scholen extra geld kunnen krijgen. In het huidige beleid worden alleen leerlingen van ouders die maximaal twee jaar middelbare school hebben gevolgd gezien als achterstandsleerling.

Pagina's