Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de media.

  • De leraren in Flevoland, Noord-Holland en Flevoland leggen woensdag 14 maart massaal het werk neer. Zij maken zich sterk voor een eerlijk salaris en een goede bekostiging van de sector, zodat de leerlingen minder last krijgen van het lerarentekort.

  • Het Algemeen Dagblad schrijft dat het ministerie van Financiën er niet op vertrouwt dat het geld dat toegezegd is voor de stijging van lerarensalarissen ook daadwerkelijk daar terechtkomt als het geld op de rekening van schoolbesturen wordt gestort. Het ministerie houdt daarom de 270 miljoen die extra uit zijn getrokken voor salarissen van basisschoolleraren vast tot er gesproken is over aanvullende voorwaarden.

  • Diverse media besteedden afgelopen vrijdag uitgebreid aandacht aan het werkdrukakkoord dat het PO-Front sloot met het kabinet. Tegen dagblad Trouw zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, dat hij tevreden is omdat schoolteams zelf keuzes kunnen maken en de aanpak van werkdruk niet van bovenaf wordt bepaald. 

  • Een goede start voor álle kinderen in Nederland. Dat is wat de PO-Raad, gemeenten en kindorganisaties willen. Samen hebben zij een plan ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters in Nederland te realiseren. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten zij voor een integrale peutervoorziening waarbij alle kinderen tussen twee en vier jaar gebruik kunnen maken van zestien uur voorschools aanbod. 

  • Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, pleit ervoor pensioenfondsen de schoolgebouwen te laten overnemen. De PO-Raad vindt dit een interessant plan en denkt hierover graag verder mee. Wel waakt ze ervoor dat scholen in een dergelijke constructie torenhoge huren moeten betalen en alsnog veel zorg hebben aan hun schoolgebouw.

  • EenVandaag en EditieNL besteden aandacht aan leerlingen die door de griepgolf naar huis worden gestuurd. De problemen rond het tekort aan leraren in het basisonderwijs worden hiermee nog nijpender. Dagblad van het Noorden schrijft over de stakingen in het basisonderwijs op 14 februari en de stiptheidsacties die zijn aangekondigd.

  • Leerlingen uit de armste gezinnen presteren minder goed op school dan leerlingen uit rijkere gezinnen in Nederland, schrijft dagblad Trouw. De krant baseert dit op cijfers van de Oeso, die keek naar de antwoorden van vijftienjarigen op de Pisa-test. Minister Slob van Onderwijs gaat op 14 februari in gesprek met de Tweede Kamer over het onderwijsachterstandenbeleid.

  • De Franse president Macron gaat de klassen in achterstandswijken met de helft verkleinen. In Nederland krijgen scholen met veel achterstandsleerlingen extra geld via de gewichtenregeling, maar doordat ouders steeds hoger opgeleid zijn, slinkt dit budget en dreigen de klassen stilletjes groter te worden. Tijd voor een update rond het onderwijsachterstandenbeleid.

Pagina's