Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Versnellingsvragen.

  • Een tool om onderwijs te ontwerpen waarmee leerlingen hun 21e eeuwse vaardigheden inzetten terwijl leraren tijdens het ontwerpproces zelf hun 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen, dat is het resultaat uit de versnellingsvraag van WereldKidz. Alle scholen kunnen hier vanaf nu kosteloos gebruik van maken.

  • De inzet van ICT op nieuwkomersscholen blijft achter. Terwijl ICT júist hier, met de enorme diversiteit binnen deze groep leerlingen, uitkomst kan bieden. Met een nieuw, praktisch stappenplan voor nieuwkomersscholen op Wikiwijs komt een goede inzet van ICT op nieuwkomersscholen een stap dichterbij.

  • De eerste uitgewerkte virtual reality les voor het primair onderwijs in Nederland, een ‘online wiki’ vol inspiratie en praktische tools om lessen te verrijken met behulp van augmented en virtual reality. Dat zijn de resultaten uit de versnellingsvraag van Ambion Holding, een scholengemeenschap uit Friesland met circa 4000 leerlingen. Alle scholen kunnen hier kosteloos gebruik van maken.

  • Een digitaal portfolio als leerlingvolgsysteem: dat is de wens van drie totaal verschillende scholen. Daarom besloten zij om hun krachten te bundelen en een versnellingsvraag in te dienen. De PO...

  • Digitale systemen moeten ondersteunend zijn aan het onderwijsproces. Maar wat als de huidige systemen niet passen bij het onderwijsconcept van de school? Om deze reden diende stichting Trinamiek uit IJsselstein onlangs een versnellingsvraag in. Wilt u, als schoolbestuur, hierbij betrokken worden en meedenken? Ondersteun dan deze versnellingsvraag.

  • Om kinderen klaar te stomen voor de toekomst zetten scholen in op de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen. Wat vraagt dit aan kennis, vaardigheden en houding van leraren om deze ontwikkeling goed te kunnen begeleiden? Een vraagstuk waar stichting WereldKidz, bestaande uit dertig basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, al een aantal jaar mee aan het puzzelen is.

  • Eén klas met kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Dit vraagt om lesmethodes die op al die verschillen kunnen inspelen. De speciale methodes voor nieuwkomers schieten hierin tekort, vindt Stichting Primo. Zij wil daarom weten hoe reguliere lesmethodes voor deze leerlingen geschikt kunnen worden gemaakt en diende hiervoor een versnellingsvraag in.

  • Creatief en kritisch denken, probleemoplossend vermogen, mediawijsheid, communiceren en samenwerken. Enkele voorbeelden van vaardigheden die huidige leerlingen in de toekomst nodig hebben om succesvol te kunnen zijn in de samenleving. Veel scholen hebben het ontwikkelen van deze 21e eeuwse vaardigheden al opgenomen in hun lesaanbod. Maar Onderwijsgroep Fier gaat met de oprichting van het iNNOVATORIUM nog een stapje verder.

  • Steeds meer scholen kiezen ervoor om leerlijnen toe te passen binnen het onderwijs. En dit biedt voordelen voor zowel de leerling als de leerkracht. Door meer los te komen van methodes en werkboeken kun je als leerkracht zelf passende manieren bedenken om de lesstof beter aan te laten sluiten op wat de leerling nodig heeft. Dit zorgt niet alleen voor betere resultaten maar maakt het onderwijs ook leuker. Veel scholen zijn nog zoekende om het werken met leerlijnen vorm te geven. Om deze scholen op weg te helpen is de gratis, online cursus ‘Werken met leerlijnen’ ontwikkeld.

  • Opnieuw zijn er twee versnellingsvragen succesvol afgerond. De sector kan aan de slag met nieuwe inzichten waarmee een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs kan worden ontwikkeld. Ook is er een overkoepelend dashboard geïmplementeerd dat de brede ontwikkeling van de leerling in kaart brengt.  

Pagina's