Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Overig onderwijsnieuws.

  • Met het nieuwe programma 'Scholen besparen energie' wil het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) scholen stimuleren aan de slag te gaan met relatief eenvoudige aanpassingen om energie te besparen. ,,Het resultaat merk je snel genoeg aan een lagere energierekening. Belangrijk is dat je het agendeert en er iemand voor verantwoordelijk maakt."

  • De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt over het algemeen goed, schrijven ministers van Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat er ook nog punten van verbetering zijn waar scholen en schoolbesturen aan moeten werken.

  • De Verbinding onderwijs–jeugd, een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut, de PO-Raad, VO-raad, en de VNG lanceert vandaag de vernieuwde Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ). Het instrument biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en de regionale samenwerking op dit gebied. 

  • De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO wordt gemoderniseerd. Scholen hebben hierdoor sneller toegang tot gegevens en hoeven minder handmatige handelingen uit te voeren. In dit bericht meer informatie en wat er van scholen wordt verwacht.

  • In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen komt ruimte voor vijftien nieuwe partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen, waarvan vijf voor het primair onderwijs. Dit blijkt uit overleg van het ministerie van OCW en Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i).

  • Vanaf 7 mei kunt u nog een allerlaatste keer feedback geven op de bouwstenen die moeten leiden tot nieuwe kerndoelen. Omdat de PO-Raad het van groot belang vindt dat leraren en schoolleiders in onze sector meedenken en meespreken, hebben we een handreiking opgesteld om schoolbesturen te helpen in de eigen regio een feedbacksessie te organiseren.

  • Nieuweschool in het Limburgse Panningen won woensdag de Nationale Onderwijsprijs. De school kreeg de onderscheiding vanwege de 'bijzondere vorm van onderwijs' die ze aanbiedt.

  • De ambitie dat 85 procent van de leerlingen aan het einde van einde van de basisschool het minimumniveau voor mondelinge taalvaardigheid beheerst, wordt ruimschoots gehaald. Dat blijkt uit het rapport Peil.Monderlingetaalvaardigheid van de Inspectie van het Onderwijs. Daarentegen blijft het percentage leerlingen dat op een hoger niveau presteert achter bij de ambitie.

  • GroenLinks en PvdA stellen kritische vragen aan minister Arie Slob (Onderwijs) over de financiële gevolgen van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid voor asielzoekersscholen. Dit naar aanleiding van de reactie van de minister op een artikel in NRC, waarin de PO-Raad waarschuwde dat het nieuwe achterstandenbeleid een financiële strop wordt. 

  • Komende week ontvangen alle leidinggevenden van samenwerkingsverbanden PO en VO een link naar een landelijke thuiszittersenquête van onderzoeksbureau Regioplan. Het onderzoek is een initiatief van de partners van het Thuiszitterspact. 

Pagina's