Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Overig onderwijsnieuws.

  • Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker willen in discussie met het onderwijsveld en de Tweede Kamer over hoe de overheid zich bij het maken van beleid meer tot de hoofdlijnen kan beperken zonder haar stelselverantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Dat schrijven ze in reactie op het advies van de Onderwijsraad ‘Onderwijspolitiek na Dijsselbloem’ uit 2014.

  • In het Schoolleidersregister PO heeft zich onlangs de zevenduizendste schoolleider aangemeld. Daarnaast is het aantal geregistreerde schoolleiders gestegen naar meer dan 2800. Volgens cao-afspraken moet elke schoolleider in het primair onderwijs zich inschrijven in het register. De zevenduizendste - van de naar schatting 9.300 schoolleiders- is deze week ingeschreven. Inschrijven, is de eerste stap in het proces naar registreren. Per 1 januari 2018 moet elke schoolleider ook  in het register geregistreerd zijn.

  • Innovatief onderwijs kan het tekort aan bètatechnici mogelijk helpen oplossen. Leerlingen krijgen een positiever beeld van bètavakken als zij daarin onderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak. Hun houding ten opzichte van een bètastudie of -loopbaan lijkt ook positiever te worden, zo blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht, meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

  • Dagblad Trouw besteedt vandaag aandacht aan het feit dat steeds meer docenten gebruikmaken van internetfilmpjes in hun onderwijs. Of het nu dient als aanvullend materiaal voor in de les of als naslagwerk voor thuis, de video’s zijn populair onder zowel leraren als leerlingen.

  • De Pabo van de Christelijke Hogeschool Ede heeft als eerste lerarenopleiding in Nederland afgestudeerden een lerareneed laten uitspreken, zo bericht onder andere de Volkskrant vandaag. Door de eed uit te spreken beloven recent afgestudeerden dat zij ,,als leraar basisonderwijs hun ervaringen en talenten zegenrijk zullen inzetten voor het ontsluiten van talenten van leerlingen''.

  • Het beheer van Vensters PO komt met ingang van 1 september 2015 in handen van Kennisnet. De PO-Raad is nu volop bezig met het inrichten van de overgang. Het streven is dat besturen en scholen hier zo min mogelijk van gaan merken. 

  • Vooruitlopend op het algemeen overleg van 30 juni hebben de PO-Raad en de VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer de politiek om tijd en ruimte gevraagd bij de invoering van passend onderwijs.

  • In 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs de regie gekregen over de onderwijspeilingen. Onder de naam Peil.onderwijs zullen externe partijen in opdracht van de onderwijsinspectie de meetinstrumenten voor de peilingen ontwikkelen en de onderzoeken uitvoeren. Met Peil.onderwijs beoogt de Onderwijsinspectie een herontwerp van de onderwijspeilingen, bijvoorbeeld door de bruikbaarheid van de resultaten voor de onderwijspraktijk te verbeteren. 

  • Mede dankzij de inspanningen van de partners van het Techniekpact, is het aandeel studenten dat instroomt in een bètaopleiding de afgelopen tien jaar gestegen van 26 naar 35 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage over het Techniekpact dat het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde.

Pagina's