Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Overig onderwijsnieuws.

  • In navolging op eerdere berichtgeving over lege klaslokalen besteedt dagblad Trouw vandaag opnieuw aandacht aan de problematiek rondom deze leegstand. In het artikel legt Erik Otte, schoolbeheerder van 29 scholen in Zeeland, uit dat er nu twee tot drie miljoen verloren gaat aan een leegstand van 5,5 tot 20 procent. ‘Dat geld moet niet in stenen, maar in die gastjes die daar lopen worden geïnvesteerd’ aldus Otte.

  • Platform 2032 zoekt basisschoolklassen (groep 7 of 8) die mee willen werken aan een brainstormsessie over de toekomst van het onderwijs. Een brainstormsessie duurt twee uur en wordt geleid door een speciaal getrainde middelbare scholier, de ‘Adviesvanger’ genaamd. 

  • In een uitgebreid artikel in de Telegraaf van vrijdag 24 april waarschuwen twee schoolbestuurders voor problemen in het onderwijs door de nieuwe Wet werk en zekerheid. 

  • Expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO constateert in haar Curriculumspiegel 2015 een grote behoefte aan meer en beter maatwerk. Ook heeft het onderwijs meer samenhang nodig in leerlijnen en...

  • Dagblad Trouw heeft een artikel gepubliceerd waarin zij aandacht vestigt op afgeschreven basisschoolgebouwen die nieuw leven ingeblazen worden. In het artikel wordt beschreven dat veel naoorlogse schoolgebouwen nu gesloopt worden, terwijl dit helemaal niet noodzakelijk is. Juist in een tijd waarin gemeenten minder geld hebben voor dure nieuwbouw zou renovatie van de panden een uitkomst kunnen zijn.

  • Kleuters die hun iPad delen presteren na een schooljaar beter dan kleuters die een eigen iPad tot hun beschikking hebben. Die bevinding presenteerde promovenda Courtney Blackwell van de Northwestern University vandaag op de jaarlijkse Conference of the International Communication Association.

  • Kinderen die elkaar niet liggen gaan elkaar vanzelf aardiger behandelen als zij naast elkaar komen te zitten in de klas.

  • Acadin, de leeromgeving voor leerlingen met cognitief talent, wordt per 1 augustus overgedragen van Kennisnet en SLO naar EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus. Gebruikers van Acadin zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

  • Binnen LECSO zijn er een aantal speerpunten: dienstverlening, verlenen van service en delen van kennis. Daarvoor zijn er beleidsadviseurs en expertisemakelaars. Deze expertisemakelaars verzamelen actuele kennis over- en vanuit het onderwijs die betrekking heeft op met name leerlingen die ‘extra ondersteuning’ nodig hebben. Deze kennis wordt gedeeld met- en beschikbaar gesteld aan het veld.

  • Vanaf 7 april gaat Martijn Sobels gemiddeld drie dagen per week aan de slag als regisseur Gezonde School. Wat hij gaat doen? Meer scholen stimuleren om Gezonde School te worden. Vanuit een doordachte marketing- en communicatiestrategie. Het uiteindelijke doel van de functie is meer eenduidigheid en sturing te krijgen op de communicatie rond Gezonde School.

Pagina's