Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de politiek.

  • Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het niet meer toestaan dat scholen in het voortgezet onderwijs slechts enkelvoudige schooladviezen accepteren. Ook wil zij dat in plaatsingswijzers daarom niet meer wordt opgenomen dat basisscholen slechts enkelvoudige schooladviezen aan leerlingen geven. Een voorstel van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is op dinsdag 26 januari aangenomen. 

  • De Tweede Kamer wil dat scholen die lesgeven aan vluchtelingenkinderen niet één maar twee jaar aanspraak kunnen maken op extra geld om dit onderwijs van te betalen. Net als de PO-Raad vindt ze dat deze scholen op een vast bedrag per leerling moeten kunnen rekenen in plaats van dat ze hierover met het ministerie van Onderwijs moeten onderhandelen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) leek hier niet voor open te staan.

  • De PO-Raad zet zich volop in om schoolbesturen beter te faciliteren bij het vormgeven van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een overzicht van de actuele stand van zaken.

  • Staatsecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat inkomsten en uitgaven in het primair onderwijs nog eens onder de loep nemen, zo beloofde hij de Tweede Kamer donderdag tijdens het debat over de Onderwijsbegroting. Hij speelt daarmee in op de zorgen van diverse partijen over structurele tekorten waar het primair onderwijs mee kampt. De PO-Raad becijferde eerder deze week dat het gat tussen kosten en bekostiging inmiddels is opgelopen tot 754 miljoen euro.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil het scholen aan de grens met Duitsland en België makkelijker maken om les te geven in de taal van het buurland. Zo komt er een kenniscentrum dat scholen helpt bij het organiseren van buurtaalonderwijs en worden gemeenten, besturen en scholen beter geïnformeerd over de meerwaarde van het beheersen van Duits en Frans.

  • Een motie van Groenlinks-Kamerlid Klaver over het adequaat voorzien in onderwijs voor vluchtelingenkinderen, is gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen. GroenLinks verzoekt het kabinet in deze motie om met voorstellen te komen, zodat scholen het onderwijs voor deze kinderen goed kunnen organiseren. De partij vraagt om daarvoor het benodigde budget vrij te maken.

  • Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft toegezegd dat hij de problemen die kleine schoolbesturen ervaren door de Wet werk en zekerheid (Wwz) wil helpen oplossen. Hij deed dit gisteren in een debat over het ontslaan van flexkrachten als gevolg van de Wwz.

  • Als de sector de kansen van passend onderwijs goed benut, moet het lukken in 2020 voor elk kind passend onderwijs te vinden. Daarvoor is het nodig dat er in iedere regio een persoon wordt aangesteld met doorzettingsmacht en dat de medezeggenschap van ouders wordt versterkt. Het ontwijken van de zorgplicht zal voor scholen niet langer zonder consequenties blijven. Dat zijn enkele toezeggingen die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gisteren deed in het algemeen overleg van de Tweede Kamer over passend onderwijs.

  • Vooruitlopend op het algemeen overleg van 30 juni hebben de PO-Raad en de VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer de politiek om tijd en ruimte gevraagd bij de invoering van passend onderwijs.

  • Experimenteren met minder regels blijft voorlopig alleen voorbehouden aan ‘excellente scholen’. Een motie van oppositiepartijen CDA, D66, SP en SGP om de pilot Regelluwe scholen te verbreden, stuitte dinsdag in de Tweede Kamer op een ‘nee’ van VVD en PvdA. Ook komt er geen maximum groepsgrootte, maar gaat de regering wel inventariseren wat schoolbesturen doen om te voorkomen dat klassen te groot worden.

Pagina's