Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • ,,Het is alweer bijna twee maanden geleden dat ik aantrad als jullie voorzitter”, opent Freddy Weima zijn eerste Algemene Ledenvergadering als voorzitter van de PO-Raad. ,,Het waren enerverende weken, waarin ik ook velen van jullie gesproken heb. Soms was het een weerzien, vaak ook een eerste kennismaking en ik kijk daar met veel plezier op terug.” 

  • Sinds afgelopen maart heeft het Algemeen Bestuur van de PO-Raad er twee kersverse leden bij. Een van hen is Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur bij Sophia Scholen. Een gesprek over maatschappelijke relevantie, uitdagingen en Haagse regelzucht. 

  • Het huidige systeem van kinderopvang is te complex en onvoldoende toegankelijk. Het primair onderwijs en de kinderopvang vinden dat de SER in het rapport ‘Een kansrijke start voor alle kinderen’ de urgentie en knelpunten goed blootlegt, maar dat het aan een juiste aanpak ontbreekt. Hiermee laat de SER de kans voor een toekomstbestendig stelsel liggen. 

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace (voorheen Google Suite for Education) voldoende beschermd zijn. Samen met andere onderwijsorganisaties doet de PO-Raad een dringend beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Google om de privacy van leerlingen en studenten goed te waarborgen en per ommegaande in gang te zetten dat de risico’s worden weggenomen.  

  • Een verlenging van de NPO-bestedingstermijn gaat er voorlopig niet komen, zegt demissionair onderwijsminister Slob. Beslissingen over verlenging van het NPO of structureel geld, waar de volle breedte van het onderwijsveld om vraagt, moeten door een nieuw kabinet worden genomen.

  • De coronapandemie verplichtte elke school in Nederland om binnen enkele dagen onderwijs op afstand te organiseren. De veranderkracht van scholen bleek enorm. Hoe is dat te verklaren? Dat zocht de PO-Raad uit in de derde editie van De digitale sprong. 

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace (voorheen Google Suite for Education) voldoende beschermd zijn. Dat staat in een advies van de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarover het FD gisteravond publiceerde.

  • Wat levert 10-14 onderwijs op voor de schoolloopbaan van leerlingen? Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, concluderen onderzoekers in de Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs. Drie jaar lang volgden ze de ontwikkeling van twaalf 10-14 initiatieven. Leraren, leerlingen en ouders zijn over het algemeen positief. Het rapport wijst op een aantal, bekende, wettelijke knelpunten voor het organiseren van dit onderwijs.

  • Ook dit jaar vlaggen we voor Staatsexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs. In het reguliere voortgezet onderwijs horen de meeste examenleerlingen op 10 juni of ze geslaagd of gezakt zijn. In het vso zijn leerlingen dan nog volop met de examens bezig. Omdat zij pas later horen of ze zijn geslaagd wordt op 9 juli gestart met de vlagestafette.

  • De coronacrisis heeft het vergrootglas gelegd op bestaande problemen binnen het onderwijs. Met een meerjarenaanpak kan niet alleen de leervertraging van de huidige lichting leerlingen te lijf worden gegaan, maar kan het gehele onderwijs naar een hoger plan worden gebracht. Dat schrijft de PO-Raad vandaag in een brief aan de onderwijswoordvoerder van de Tweede Kamer. Ook de Onderwijsraad adviseert vandaag het NPO te verknopen met duurzame onderwijsverbetering.

Pagina's