Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: Algemeen nieuws.

  • Veertig procent van de schoolgebouwen is te groot of te klein voor het aantal leerlingen dat er naar school gaat. Dat blijkt uit de Monitor Onderwijshuisvesting, uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan. Ook de staat waarin de gebouwen verkeren laat vaak te wensen over. ,,Opnieuw bewijs dat de financiering van onderwijshuisvesting ernstig tekort schiet”, reageert vicevoorzitter Anko van Hoepen.

  • Basisschoolleerlingen zijn tevreden over hun school en geven die dan ook gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Dat blijkt uit cijfers in scholenopdekaart.nl, de website waarop scholen laten zien wat zij doen en hoe ze presteren. Vandaag start een online campagne om ouders de weg te wijzen naar de website. Daarmee kunnen zij gedurende de hele basisschoolcarrière van hun kind snel inzicht krijgen in de school.

  • Vakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS en PO in Actie en de PO-Raad bereiden zich voor op de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Dat hebben de cao-partners woensdag besloten. PO in Actie is daarmee formeel verwelkomd als nieuwe speler aan de onderhandelingstafel.

  • Het overgrote deel van de scholen is dinsdag 12 december dicht, leraren en ondersteunend personeel hebben massaal het werk neergelegd. Hoewel ouders er misschien meer moeite mee hebben om voor hun kinderen opvang te zoeken, blijven zij achter de eisen van de leraren staan. Een eerlijk salaris en een lagere werkdruk.

  • Het PO-front maakt zich sterk voor: een eerlijk salaris en minder werkdruk. Daarom gaat het primair onderwijs door met acties en staken de medewerkers op 12 december. Ondertussen op sociale media...

  • Vorige week publiceerde RTL Nieuws weer haar jaarlijkse rankinglijst van scholen op basis van de eindtoetsscores van de leerlingen in groep 8. Zoals ieder jaar volgden in de media verbolgen reacties van scholen en ouders. Waarom steeds weer die ophef?

  • Meer salaris voor leraren in het primair onderwijs en het eerder beschikbaar stellen van de extra middelen voor verlaging van de werkdruk. Hier hebben de linkse oppositiepartijen tijdens het debat over de begroting 2018 van OCW voor gepleit. Minister Slob en de coalitiepartijen gaven niet thuis. De minister wil eerst goede plannen zien, voor hij het gesprek aan wil gaan om de extra middelen niet vanaf 2021 maar al in 2018 beschikbaar te stellen.  

  • De onderwijsvakbonden roepen hun leden in het primair onderwijs op tot een staking gedurende een dag op dinsdag 12 december a.s.. Dat hebben AOb, CNV Connectief, FNV en FvOv formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad. Verder hebben de vakbonden aangegeven dat zij het werk van stakende medewerkers aanmerken als besmet werk.

  • Een groot deel van de scholen heeft een onbeveiligde website, dit is de conclusie van de Open State Foundation. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dit zorgelijk. De PO-Raad erkent het belang van het beschermen van persoonsgegevens maar plaatst wat kanttekeningen bij het onderzoek.   

  • Het huidige armoedebeleid is te weinig is gericht op de thuissituatie van kinderen. Dat stelt de Kinderombudsman vandaag in het rapport ‘Alle kinderen kansrijk’. Ook voor scholen ligt er een belangrijke taak: zij moeten signalen van armoede herkennen en ouders wijzen op gemeentelijke voorzieningen.

Pagina's