Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De ministers van Onderwijs versoepelen de manier waarop scholen moeten verantwoorden hoe ze de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 besteden.

  • Vanaf nu geldt het advies om ook kinderen onder de twaalf jaar, met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, te laten testen. Vooralsnog verandert er niets aan de protocollen, en advisering vanuit de Rijksoverheid, ook niet met betrekking tot het toelaten van kinderen met klachten, in de school. Zodra meer informatie beschikbaar is, lees je dat op deze site.

  • Werkgevers die een vaste reiskostenvergoeding uitkeren aan werknemers die door de coronacrisis meer of volledig thuiswerken, kunnen deze vergoedingen in ieder geval nog tot 1 februari 2021 doorbetalen. Voorwaarde is wel dat het vaste reiskosten betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

  • De Juridische Helpdesk van de PO-Raad is vanaf nu online bereikbaar via het ledenportaal op www.mijnporaad.nl. Op het ledenportaal vind je berichten en documenten van mijn.poraad.nl die alleen voor leden bestemd zijn, en je kunt er als lid van de PO-Raad ook je (juridische) vragen stellen.

  • Dat heeft het kabinet op basis van advies van het Outbreak Management Team (OMT) besloten. De Tweede Kamer had het kabinet voor het kerstreces gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om scholen in het primair onderwijs eerder dan 18 januari te openen. De PO-Raad kan het besluit van het kabinet volgen en vindt het belangrijk dat er nu helderheid is zodat scholen weten waar ze aan toe zijn.

  • Het kabinet trekt 15 miljoen euro extra uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een laptop of tablet te voorzien, zodat zij onderwijs op afstand kunnen volgen. Van schoolbesturen wordt daarnaast een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent. Met het geld kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

  • Na de kerstvakantie krijgen leerlingen in principe les op afstand. Een aantal groepen leerlingen komt wel naar school. Zoals eindexamenleerlingen, kwetsbare leerlingen en leerlingen van wie een ouder een cruciaal beroep heeft. Onderwijspersoneel dat nodig is om voor deze groepen leerlingen onderwijs, opvang of beide te verzorgen, kan met voorrang getest worden. Dat kan vanaf zaterdag 2 januari 2021. Dit geldt tot het einde van de lockdown. 

  • Rik Maes spreekt in januari 2021 op het congres OnderwijsInzicht over ‘Regie op ict’. Wij spraken hem in de voorbereiding op het congres. Hij ziet twee duidelijke verschuivingen in het onderwijs die van invloed zijn op ict. Het onderwijsveld en de ict-professional moeten hierop voorbereid zijn, aldus Maes.

  • Identiteitsverklaringen waarin staat dat homoseksualiteit wordt afgewezen, worden op Nederlandse scholen niet gebruikt. Dat schrijft Onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Daar ontstond vorige maand een verhit debat over deze identiteitsverklaringen die met name reformatorische scholen ouders vragen te ondertekenen. De PO-Raad sprak erover met Jan-Willem de Leeuw, bestuurder van reformatorische scholen. ,,Het frame dat die identiteitsverklaringen zouden zorgen voor hetzij onveiligheid, hetzij segregatie is echt onwaar. Dat is een beeld dat ons wordt opgedrongen.”

  • Segregatie in Nederland neemt toe, concluderen diverse onderzoeken. Ook de Onderwijsraad constateerde dat de sociaaleconomische status van leerlingen van invloed is op welke school een kind zit. Minister Slob vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. De PO-Raad is het hiermee eens, maar vindt dat er verdergaande stappen genomen moeten worden om segregatie in het funderend onderwijs aan te pakken. 

Pagina's