Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Steunpunt Passend Onderwijs, de VO-raad, LAKS en Ouders & Onderwijs zijn op zoek naar voorbeelden van inspraakmogelijkheden die scholen leerlingen bieden binnen passend onderwijs. Ken je of werk je op een school die met leerlingen in gesprek gaat over hun ondersteuningsbehoeftes en die hen laat meepraten over de inrichting van passend onderwijs? Of heb je hier als ouder of leerling ervaring mee? Deel dan jouw voorbeeld.

  • Op 17 mei verscheen de eerste PO-Raad-nieuwsbrief voor HR-professionals. De nieuwsbrief bevat specifieke actualiteiten, achtergrondinformatie en verwijzingen voor mensen die in het primair onderwijs op een HR-functie werken. Het volgende nummer staat gepland voor september 2021. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief daarna elke drie maanden verschijnt.

  • Het ministerie van OCW heeft op 12 mei 2021 nieuwe servicedocumenten gepubliceerd voor schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs. Deze servicedocumenten geven schoolbesturen in het funderend onderwijs handvatten bij de uitvoering van de landelijke maatregelen COVID-19 op school.

  • Het kabinet vraagt aan het OMT een advies over het loslaten van de regel dat leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Op dinsdag 25 mei maakt het kabinet bekend of het beleid voor de scholen verder versoepeld kan worden.

  • Inhaal- en ondersteuningsprogramma, Extra hulp voor de klas, Aanvullende bekostiging nieuwkomers… op welke extra financiering voor de gevolgen van de coronacrisis kun je op dit moment een beroep doen en waar moet je dan rekening mee houden? We zetten het voor je op een rij.

  • Is jouw school een onderzoekschool en wil je graag leren van collega onderzoeksscholen en experts? Meld je dan aan voor het Netwerk Onderzoeksscholen van het Platform Samen Onderzoeken, een initiatief van de PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.  

  • De leraren kregen in 2018 een extra salarisverhoging tot aan 8%. Sommige directeuren en onderwijsondersteuners kregen vorig jaar een extra salarisverhoging, maar die was lager. De oorzaak daarvan was dat de leraren destijds binnen het primair onderwijs een grotere achterstand hadden in hun salaris. Lees de uitleg en zie een vergelijking van de verschillende salarisschalen.

  • 1000 schoolbesturen in het primair onderwijs zijn in de periode van januari 2019 t/m juni 2020 door medewerkers van de PO-Raad en experts telefonisch geïnterviewd over hun kwaliteitszorg. Deze belronde maakte deel uit van Regie op Onderwijskwaliteit. Dit project, dat tot doel had om schoolbesturen te ondersteunen in het regie voeren op hun onderwijskwaliteit, is inmiddels geëvalueerd. Je vindt het eindrapport hier.

  • Een menukaart met 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen is op 10 mei 2021 gelanceerd door het ministerie van OCW. Scholen kunnen de maatregelen gebruiken bij het invullen van hun eigen schoolplan in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs na corona (NPO). De menukaart en meer informatie over het NPO zijn te vinden op een nieuwe website.

  • Schoolbesturen kunnen nu meer bijzondere bekostiging krijgen voor het onderwijs aan kinderen van asielzoekers en overige vreemdelingen. Met het Nationaal Programma Onderwijs is er de komende twee jaar extra geld beschikbaar. Schoolbesturen moeten dat voor 31 mei aanvragen. Lees meer over de regeling.

Pagina's