Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Scholen kunnen vanaf 1 augustus een beroep doen op de nieuwe ronde regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen. Met deze regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) wil staatssecretaris Marja van...

  • In het kader van Passend Onderwijs zijn alle scholen straks verplicht om een onderwijszorgprofiel op te stellen. Een onderwijszorgprofiel geeft een omschrijving van de onderwijszorg die een...

  • Om scholen in staat te stellen de leerprestaties voor taal en rekenen te verbeteren (speerpunt van de Kwaliteitsagenda PO), zijn voor de schooljaren 2010-2011 tot en met 2013-2014 extra middelen...

  • Per komend schooljaar (2010-2011) wordt de zogenoemde “bestemmingsbox” ingevoerd. De PO-Raad heeft zich hiervoor hard gemaakt om de bestedingsvrijheid van schoolbesturen rondom projectsubsidies te...

  • Demissionair minister Rouvoet heeft onlangs een brief over de voortgangsrapportage Kwaliteitsagenda primair onderwijs 2010 gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin geeft Rouvoet aan dat het steeds...

  • De PO-Raad heeft samen met de WEC-Raad, VO-raad, MBO Raad en AOC Raad op 29 juni een nader uitgewerkt referentiekader naar de Tweede Kamer gestuurd. In februari heeft de Vaste Kamercommissie...

  • Bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven, waaronder de PO-Raad, hebben een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda gelanceerd. Deze zogeheten KIA-coalitie zet het werk voort van...

  • De PO-Raad heeft samen met haar sociale partners haar ambitie voor het primair onderwijs voor de komende jaren onder de aandacht gebracht van de informateur. In een brief  vragen wij daarin van een...

  • Schoolbesturen hebben in het kader van de verantwoording, naast de jaarrekening op bestuursniveau, ook enkele kengetallen per school en/of bovenschools aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO,...

  • Het SBOwerkverband heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd: www.speciaalbasisonderwijs.nl . Aan de hand van thema’s en best practices laat deze nieuwe website zien dat het SBO een onmisbare...

Pagina's