Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De PO-Raad heeft een handreiking voor het gebruik van kengetallen samengesteld. Daarbij is de bereidheid van DUO/Ministerie van OCW om enkele kleine maar wel belangrijke aanpassingen in de PvE’s...

  • Bij de controle van vorig jaar is door OCW een toename geconstateerd van het aantal fouten in de toepassing van de nieuwe gewichtenregeling. Als gevolg daarvan hebben een aantal besturen een te...

  • De Onderwijsraad heeft de Tweede Kamer onlangs een advies gestuurd over de organisatie van onderwijsondersteuning en –ontwikkeling ten behoeve van de onderwijskwaliteit. De PO-Raad is verheugd dat...

  • Sinds de invoering van de Richtlijn Jaarverslag in 2008 is er onduidelijkheid ten aanzien van de toekomst van de BAPO-voorziening. Het lijkt erop dat er een definitieve oplossing is gevonden. Op 27...

  • De PO-Raad heeft met de vakbonden en OCW oplossingen ontwikkeld voor de belangrijkste knelpunten bij de invoering van de functiemix. Daarnaast hebben we de ervaringen van een aantal pilots...

  • De PO-Raad heeft kennis genomen van de val van het kabinet. Wij hopen dat dit geen pas op de plaats betekent voor het primair onderwijs en de leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs....

  • De jaarverslaggeving is voortdurend in ontwikkeling. Daarom worden de teksten en het standaardmodel in de brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs regelmatig aangepast. Een overzicht van de...

  • De verwerking van de leerlingtelling van 1 oktober 2009 en de voorlopige telling van de groeiteldatum 16 januari 2010 in het (V)SO laat zien dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs...

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat binnenkort van start met een nieuwe cursus Maatschappelijk Vastgoed. De tweedaagse cursus bestaat uit twee modules van één dag die afzonderlijk...

  • Vanavond zijn in een 7-tal categorieën prijzen uitgereikt voor het beste  jaarverslag in het kader van het project 'Verantwoorden van Klasse(n)' . De jaarverslagen zijn beoordeeld op een aantal...

Pagina's