Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De instrumenten voor het maken van de meerjarenbegroting voor de komende jaren zijn bijgesteld nu bekend is dat de bedragen voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2011 met 1,99% omhoog zijn...

  • Nog voordat Passend onderwijs officieel wordt ingevoerd, wordt er al 300 miljoen op bezuinigd. Dit staat gelijk aan 15 procent van het toch al te lage bedrag (gefixeerd op het niveau van 2008) dat...

  • Per 1 augustus is de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. In de wet is vastgelegd dat scholen per 1 augustus 2010 de referentieniveaus in het onderwijsaanbod als...

  • Wettelijk is vastgelegd dat de bekostiging voor de materiële instandhouding jaarlijks wordt aangepast op grond van de prijsontwikkelingen. Daarbij wordt uitgegaan van de prijsmutatie netto-...

  • Het onderwijs kent een grote regeldruk, blijkt ook weer uit het deze week gepubliceerde rapport ‘schoolleiders ontketend’. In het door Actal uitgevoerde onderzoek melden schoolleiders dat zij veel...

  • Op dit moment wordt er door Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar de vraag of de verdeling van de beschikbare middelen binnen het cluster Educatie van het gemeentefonds nog voldoende aansluit...

  • Het instrument voor de berekening van de meerjarenbegroting samenwerkingsverband WSNS is gereed. Daarmee kunt u op betrekkelijk eenvoudige wijze een deugdelijke begroting maken waarin de voornemens...

  • De besturen van de PO-Raad, de WEC-Raad en de Landelijke Clusterverenigingen 3 en 4 hebben een overeenkomst ondertekend. Het doel van de overeenkomst is om de belangenbehartiging voor het speciaal...

  • Koningin Beatrix heeft in de troonrede aangekondigd dat het onderwijs bij de bezuinigingen wordt ontzien. De PO-Raad is verheugd dat in de troonrede en in de miljoenennota van het demissionaire...

  • Geen verdere bezuinigingen, maar duurzaamheid en duidelijkheid De PO-Raad maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Door eerdere bezuinigingen...

Pagina's