Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het nieuwe kabinet heeft besloten de huidige quarantainemaatregelen te versoepelen, omdat deze te ontwrichtend zijn voor de maatschappij. Dat betekent dat iedereen die minimaal een week geleden een boosterprik heeft ontvangen of recentelijk besmet is geweest met het coronavirus (minder dan 8 weken geleden) niet in quarantaine hoeft na nauw contact met een besmet persoon, mits er geen klachten zijn. 

  • Na overleg tussen het RIVM en het ministerie van OCW zijn de quarantaineregels voor onderwijspersoneel en leerlingen aangescherpt. Hiermee gelden de regels weer zoals voor de kerstvakantie. De in de vakantie aangekondigde versoepeling is teruggedraaid. De protocollen worden zo spoedig mogelijk aangepast. 

  • Het sluiten van scholen mag geen optie meer zijn bij het bestrijden van het coronavirus, dat adviseert een onafhankelijke commissie aan demissionair minister Slob. In plaats daarvan dient er gekeken te worden naar wat er nodig is om, veilig en verantwoord, onderwijs te blijven geven. Een structurele aanpak van het lerarentekort en gezonde, goed geventileerde schoolgebouwen zijn hierbij essentieel, aldus de commissie.

  • Het kabinet heeft besloten dat scholen in het primair onderwijs hun deuren weer mogen openen vanaf maandag 10 januari. Op scholen blijven dezelfde corona-maatregelen gelden als voor de kerstvakantie. De PO-Raad is blij met het kabinetsbesluit en gaat graag met het nieuwe kabinet in gesprek over een coronastrategie voor de langere termijn.  

  • Het kabinet heeft besloten dat ook de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vanaf uiterlijk dinsdag 21 december hun deuren sluiten voor de leerlingen. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte zaterdag 18 december aangekondigd. Van scholen wordt verwacht dat ze noodopvang regelen voor kwetsbare leerlingen en voor kinderen met minimaal één ouder met een cruciaal beroep. Scholen hoeven komende week geen afstandsonderwijs te organiseren. 

  • Het kabinet heeft besloten dat scholen hun deuren moeten sluiten vanaf uiterlijk dinsdag 21 december. Van scholen wordt verwacht dat ze noodopvang regelen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kwetsbare leerlingen. Scholen hoeven geen afstandsonderwijs te organiseren. De PO-Raad vindt dat de late besluitvorming onnodig veel onrust met zich meebrengt voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen.

  • Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Het besluit dat scholen mogelijk hun deuren moeten sluiten komt te laat, dat vinden de PO-Raad en vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs en FvOv.

  • De huidige coronamaatregelen voor scholen geven momenteel aanleiding tot discussies en spanningen op school. Ook voor het onderwijs gelden er telkens nieuwe maatregelen, waardoor die spanningen ook...

  • Al een aantal weken wordt gesproken over een mogelijke scholensluiting in de week voor de kerstvakantie om de coronabesmettingen terug te dringen. Scholen zouden dan moeten overschakelen op onderwijs op afstand en noodopvang. Schoolbesturen zijn verdeeld over deze kwestie. Waar ze het wel over eens zijn: voor het weekend moet duidelijk zijn of het kabinet zo'n scholensluiting nodig vindt.  

Pagina's