Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) roept haar leden op terughoudend om te gaan met mogelijkheid om het honorarium van interne toezichthouders te verhogen. De PO-Raad heeft al eerder aangekondigd dat ze met de VTOI werkt aan een leidraad voor de honorering van toezichthouders.

  • De PO-Raad werkt aan een leidraad voor de honorering van toezichthouders. Naar deze leidraad moeten de toezichthouders zich richten bij het vaststellen van hun eigen honorering. De leidraad zal in de ALV van juni 2015 worden vastgesteld.

  • Diversiteit in het primair onderwijs staat centraal in het welkomstwoord van vicevoorzitter Simone Walvisch bij de conferentie voor kleine schoolbesturen op 9 januari 2015. In Driebergen nemen ruim 110 bestuurders, directeuren, schoolleiders en andere betrokkenen deel aan de conferentie.

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Jos Rijk, Directeur/bestuurder Dordtse Schoolvereniging voor basisonderwijs op algemene grondslag, een zogenoemd klein schoolbestuur: ,,Het is haast onontkoombaar dat kleine besturen meer gaan samendoen.’’

  • Het jaarverslag van Stichting Surplus uit Schagen (PO) is verkozen tot beste jaarverslag van Nederland in het primair onderwijs. Jaarlijks worden de beste onderwijsjaarverslagen in het primair en voortgezet onderwijs gewaardeerd met de Dyade Bestuursbokaal.

  • Schoolbesturen gaan hun jaarverslagen actief openbaar maken. Zij hebben dit met elkaar afgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op 27 november. Dit uitgangspunt wordt opgenomen in de Code Goed Bestuur.

  • Vijf schoolbesturen in het primair onderwijs zijn genomineerd voor de Dyade Bestuursbokaal voor het beste onderwijsjaarverslag 2013. Genomineerd zijn: Stichting Kolom te Amsterdam Stichting Surplus...

  • Conferentie 18 april 2012 Met deze slotconferentie werd weliswaar het huidige ontwikkeltraject afgesloten, maar is ook een aanzet voor de toekomst gegeven. In haar inleiding vatte Kete Kervezee...

  • <p class="intro" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: 'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', sans-serif; font-size: 1.385em; line-height: 20.0063037872314px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 20.0063037872314px; font-size: 1.4rem;">Om opbrengstgericht werken te implementeren in het primair onderwijs is leiderschap van cruciaal belang. Dat blijkt uit de resultaten van het project Versterken kwaliteit bestuur en management, in de wandeling ‘Opbrengstgericht leiderschap’ genoemd. De opbrengsten van dit driejarige project staan centraal op de door de PO-Raad en de AVS georganiseerde conferentie (Be)sturend leiderschap.</span></p>

Pagina's