Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving bevat striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens door organisaties en scholen. Digitale leermiddelen, leerlingvolgsystemen en leerlingadministratiesystemen bevatten informatie over leerlingen. Scholen en leveranciers moeten nieuwe afspraken maken over de omgang en verwerking van leerlinggegevens.

  • Binnenkort wordt de nieuwe, aangescherpte Europese privacywet van kracht. Deze AVG is een last voor scholen, schrijft de Telegraaf. Zij moeten vanaf woensdag 25 mei aanstaande extra discreet omgaan met privacy van leerlingen.

  • Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG verplicht organisaties een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Hierbij was het niet geheel duidelijk of de omvang van organisaties en schoolbesturen een rol speelt. De op 13 maart aangenomen uitvoeringswet is aangescherpt om rekening te houden met kleine organisaties. Ook is de Autoriteit Persoonsgegevens via een motie opgeroepen om zo snel mogelijk met richtlijnen te komen.

  • Sinds vandaag zijn het privacyconvenant 3.0 en een bijgewerkte versie van de model verwerkersovereenkomst beschikbaar. Deze vervangen de vorige versies en zijn volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het privacyconvenant 3.0 bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. De PO-Raad is één van de initiatiefnemers van het convenant.

  • Hoe kan de doorlopende lijn van 0 tot 13 jaar digitaal gevolgd worden, waarbij voldaan wordt aan relevante wetgeving inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dit is de versnellingsvraag van Stichting Tabijn, een schoolbestuur bestaande uit 22 basisscholen in de regio  Alkmaar/Heemskerk. Deze versnellingsvraag sluit naadloos aan bij het voornemen van Tabijn om te komen tot een integrale aanpak voor hun Integrale Kind Centra (IKC). Kennisnet en de PO-Raad bieden expertise en ondersteuning om dit vraagstuk op te lossen.

  • Leraren mogen alleen maar leerlinggegevens inzien die zij voor hun werk nodig hebben. Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook moeten schoolbesturen zorgen dat hun leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen goed beveiligd zijn. De AP roept scholen op om hun werkwijze met systemen nog eens tegen het licht te houden.

  • Deze maand is het onderzoeksrapport ‘Gepersonaliseerd leren met ICT: docent en leerling samen aan het stuur’ verschenen. Het beschrijft interventies met gepersonaliseerd leren met ICT op 35 vo-scholen en in 9 groepen van 94 po-scholen.

  • Ideeën over (de rol van) ICT binnen uw school maar weet u niet waar te beginnen? Zoekt u naar expertise en ondersteuning om het vraagstuk op te kunnen pakken? Dien uw vraagstuk in en laat de PO-Raad en Kennisnet u begeleiden op weg naar het antwoord. De (tussentijdse) resultaten delen wij op www.slimmerlerenmetict.nl. Zo helpen we niet alleen u, maar kunnen ook andere scholen profiteren van de resultaten.

  • Veel leerlingen, studenten en docenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsponderwijs hadden aan het begin van schooljaar 2017-2018 last van storingen in de toegang tot digitale leermiddelen. KPMG heeft onderzoek verricht en is deze week met een rapport met aanbevelingen gekomen. Het platform Edu-K heeft alle aanbevelingen overgenomen en zelfs een deel per direct in werking gesteld.

  • “Hedendaagse ontwikkelingen vragen om innovatie van het onderwijs. Maar dingen anders organiseren en samen veranderen, heb je niet in een jaartje voor elkaar.” Pieter Cornelissen is Programmadirecteur Onderwijsinnovatie bij Hogeschool Utrecht. Tijdens een expertsessie deelde hij zijn ervaringen en belangrijkste veranderprincipes met bestuurders uit het primair onderwijs.

Pagina's