Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Ideeën over (de rol van) ICT binnen uw school maar weet u niet waar te beginnen? Zoekt u naar expertise en ondersteuning om het vraagstuk op te kunnen pakken? Dien uw vraagstuk in en laat de PO-Raad en Kennisnet u begeleiden op weg naar het antwoord. De (tussentijdse) resultaten delen wij op www.slimmerlerenmetict.nl. Zo helpen we niet alleen u, maar kunnen ook andere scholen profiteren van de resultaten.

  • Veel leerlingen, studenten en docenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsponderwijs hadden aan het begin van schooljaar 2017-2018 last van storingen in de toegang tot digitale leermiddelen. KPMG heeft onderzoek verricht en is deze week met een rapport met aanbevelingen gekomen. Het platform Edu-K heeft alle aanbevelingen overgenomen en zelfs een deel per direct in werking gesteld.

  • “Hedendaagse ontwikkelingen vragen om innovatie van het onderwijs. Maar dingen anders organiseren en samen veranderen, heb je niet in een jaartje voor elkaar.” Pieter Cornelissen is Programmadirecteur Onderwijsinnovatie bij Hogeschool Utrecht. Tijdens een expertsessie deelde hij zijn ervaringen en belangrijkste veranderprincipes met bestuurders uit het primair onderwijs.

  • Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is onlangs afgerond. In de periode tussen 2014 en 2017 maakten vele partners, waaronder de PO-Raad, zich sterk voor meer maatwerk in het onderwijs door de inzet van ICT. De resultaten kunt u bekijken in een nieuwe digitale brochure. Het programma ‘Slimmer leren met ICT’ voor het primair onderwijs, draait dit jaar nog op volle kracht.

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een voorlichtingscampagne voor scholen over de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en biedt scholen praktische hulp bij de naleving van de wet.

  • Wilt u, als schoolbestuurder(s) in het primair onderwijs in kaart brengen ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT? Heeft u een bestaande of nader op te zetten samenwerking met hogescholen en universiteiten in uw regio? En wilt u de ontsloten kennis, tips en ervaringen met andere scholen delen om zo de sector verder te helpen? Dien dan uiterlijk 9 maart a.s. een vooraanmelding in.

  • Inspireren, innoveren, implementeren en inkopen op het gebied van ICT in het onderwijs. Dat was OnderwijsInzicht in een notendop. Op vrijdag 19 januari bezochten zo’n 500 bestuurders, schoolleiders en ICT-verantwoordelijken uit het primair en voortgezet onderwijs dit event in de Jaarbeurs. De volgende editie staat alweer in de agenda: vrijdag 18 januari 2019.

  • Hoe zorgen we dat iedere school een snelle, stabiele en veilige internetverbinding heeft? Dit is een van de vragen waarover de Tweede Kamer woensdag spreekt in een Algemeen Overleg over onderwijs en leermiddelen. De PO-Raad en VO-raad roepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ICT en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs.

  • De PO-Raad heeft samen met de VO-raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Hier was veel vraag naar bij scholen. Er wordt nog een aparte handreiking gemaakt voor samenwerkingverbanden over hoe zij een FG kunnen regelen.

  • Zet u ICT in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Dan bieden de PO-Raad en Kennisnet u tal van mogelijkheden ter ondersteuning. Van handige tools, tot een leergang en een Inspiratiekaart. Daar komt nu de vernieuwde website van de versnellingsvragen bij: www.slimmerlerenmetict.nl. Hier vindt u inspiratie en oplossingen. En interessante informatie over lopende versnellingsvragen.

Pagina's