Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is onlangs afgerond. In de periode tussen 2014 en 2017 maakten vele partners, waaronder de PO-Raad, zich sterk voor meer maatwerk in het onderwijs door de inzet van ICT. De resultaten kunt u bekijken in een nieuwe digitale brochure. Het programma ‘Slimmer leren met ICT’ voor het primair onderwijs, draait dit jaar nog op volle kracht.

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een voorlichtingscampagne voor scholen over de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en biedt scholen praktische hulp bij de naleving van de wet.

  • Wilt u, als schoolbestuurder(s) in het primair onderwijs in kaart brengen ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT? Heeft u een bestaande of nader op te zetten samenwerking met hogescholen en universiteiten in uw regio? En wilt u de ontsloten kennis, tips en ervaringen met andere scholen delen om zo de sector verder te helpen? Dien dan uiterlijk 9 maart a.s. een vooraanmelding in.

  • Inspireren, innoveren, implementeren en inkopen op het gebied van ICT in het onderwijs. Dat was OnderwijsInzicht in een notendop. Op vrijdag 19 januari bezochten zo’n 500 bestuurders, schoolleiders en ICT-verantwoordelijken uit het primair en voortgezet onderwijs dit event in de Jaarbeurs. De volgende editie staat alweer in de agenda: vrijdag 18 januari 2019.

  • Hoe zorgen we dat iedere school een snelle, stabiele en veilige internetverbinding heeft? Dit is een van de vragen waarover de Tweede Kamer woensdag spreekt in een Algemeen Overleg over onderwijs en leermiddelen. De PO-Raad en VO-raad roepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ICT en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs.

  • De PO-Raad heeft samen met de VO-raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Hier was veel vraag naar bij scholen. Er wordt nog een aparte handreiking gemaakt voor samenwerkingverbanden over hoe zij een FG kunnen regelen.

  • Zet u ICT in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Dan bieden de PO-Raad en Kennisnet u tal van mogelijkheden ter ondersteuning. Van handige tools, tot een leergang en een Inspiratiekaart. Daar komt nu de vernieuwde website van de versnellingsvragen bij: www.slimmerlerenmetict.nl. Hier vindt u inspiratie en oplossingen. En interessante informatie over lopende versnellingsvragen.

  • Wilt u als schoolbestuur profiteren van inkoopvoordelen bij de aanschaf van ICT-toepassingen en diensten zoals internetverbindingen en wifi? Heeft u behoefte aan concreet advies en inzicht in de markt en wilt u producten en diensten afnemen waarbij betrouwbaarheid, informatiebeveiliging en privacy goed geregeld zijn? Sluit u dan aan bij SIVON, een coöperatie bestaande uit schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. SIVON staat voor Samen Inkopen Voor Onderwijs.

  • Hoe kiest u als basisschool de juiste eindtoets? Kiest u voor een digitale of papieren toets? En als de school digitaal wil toetsen, zijn alle (technische) randvoorwaarden goed geregeld? 

  • Gaat uw school binnenkort nieuwe digitale lesmaterialen aanschaffen? En zijn de eisen die u aan toekomstige leverancier(s) wil stellen, nog niet helemaal helder? Denk dan eens aan de vraagkaarten die Kennisnet onlangs heeft ontwikkeld. Deze kaarten helpen om de juiste vragen te formuleren, om zo de voor- en nadelen van verschillende leveranciers in kaart te brengen. Zo kunt u gemakkelijker een keuze maken.

Pagina's