Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Eind januari heeft de PO-Raad het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod voor nascholing leerkrachten in het primair onderwijs’ aangeboden aan staatssecretaris Dekker. In het onderzoek zijn de wensen en behoeften naar nascholing afgezet tegen het beschikbare aanbod. De PO-Raad ziet het versterken van de nascholing als onderdeel van de verdere professionalisering van de sector.

  • Het primair onderwijs krijgt een pilot met twee ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’. Aanvragen daarvoor kunnen vanaf medio februari tot uiterlijk 29 maart 2016 worden ingediend door samenwerkingsverbanden van schoolbesturen in het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten. NRO en PO-Raad willen daarmee de mogelijkheden van de werkplaatsen in beeld krijgen.

  • Lerarenopleiders die studenten op de werkplek begeleiden en beoordelen hebben allerlei benamingen. Niet altijd is even duidelijk wie een student vanuit welke positie begeleidt of beoordeelt. Om meer duidelijkheid te creëren over wie wat doet, is het nodig om een ordening te maken in de posities van de begeleiders en beoordelaars van aanstaande leraren. Lees hierover het katern 'De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren' uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen.

  • Onderwijsprofessionals die vragen hebben over de onderwijspraktijk kunnen sinds deze week met deze vragen terecht bij de Kennisrotonde. Dit nieuwe online loket – dat bestaat uit medewerkers van onder meer het NRO – beantwoordt vragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis.

  • Leren op de werkplek staat centraal in opleiden in de school. Van belang is dan ook de kwaliteit van de werkplek als een omgeving waar niet alleen wordt gewerkt maar ook wordt geleerd. Het gaat daarbij zowel om het leren van de studenten als om het leren van de zittende leerkrachten. Lees het katern uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen: 'Leren op de werkplek'

  • Leraren in opleidingsscholen hebben in toenemende mate te maken met praktijkonderzoek: onderzoek gericht op de verbetering van het eigen onderwijs. Hoe zorg je dat de school echt iets aan dit onderzoek heeft? Lees het katern uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen: 'Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek'.

  • Een meerderheid in de Tweede Kamer hecht, net als de PO-Raad, groot belang aan flexibele routes voor instromende leraren, met daarbij ook aandacht voor academische verdieping en loopbaanperspectief. De Tweede Kamer debatteerde op 18 november over leraren en lerarenbeleid. Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd onderzoek te doen naar het loongebouw in het primair onderwijs.

  • Vandaag debatteert de Tweede Kamer over leraren en lerarenopleidingen, mede naar aanleiding van de voortgangsrapportage Lerarenagenda. In de aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om een overzicht te geven van álle inspanningen op HR-gebied. De PO-Raad vraagt aan de Tweede Kamer om niet alleen naar de inspanningen in het kader van de Lerarenagenda te kijken, maar ook naar de uitvoering van de afspraken uit het Bestuursakkoord.

  • Basisschoolleerkrachten gebruiken de Lerarenbeurs in bijna tweederde van de aanvragen voor de master Special Educational Needs (master SEN). Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die dagblad Trouw vandaag publiceert.

  • De PO-Raad en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben op 3 november de verkenning naar een universitaire lerarenopleiding voor het primair onderwijs aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Met deze verkenning hebben beide sectororganisaties gekeken hoe academisch opgeleiden in het primair onderwijs kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Pagina's