Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Academische leraren kunnen een belangrijke rol spelen binnen een schoolbestuur. Maar hun vaardigheden worden lang niet overal optimaal benut. Zo zijn er academische leraren die zich bezig houden met onderzoek of kwaliteitsverbetering maar er zijn ook leraren die uitsluitend voor de klas staan. Belangrijk vraagstuk is dan ook hoe de positie van academische leraren in onze sector versterkt kan worden. En over deze vraag gingen bestuurders, schoolleiders, beleidsmedewerkers en academische leraren op woensdagavond 6 maart met elkaar in gesprek.

  • Daisy Mertens, lerares op basisschool De Vuurvogel in Helmond, staat in de top 10 van nominaties voor de Global Teacher Prize. De prijs wordt op 24 maart uitgereikt door The Varkey Foundation, een stichting in Dubai. Zeker tienduizend leraren van over de hele wereld hebben zich ingeschreven voor de prijs.

  • Het ministerie van OCW heeft een onvolledige brief aan schoolbesturen verzonden over het leveren van basisgegevens van hun leraren voor het lerarenportfolio (voorheen lerarenregister). De brief van het ministerie legt niet uit dat schoolbesturen ervoor kunnen kiezen geen gegevens aan te leveren.

  • Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld gepensioneerden of een ouder met lesbevoegdheid voor de klas. De PO-Raad roept schoolbesturen op om het tekort aan leraren via www.lerarentekortisnu.nl te registreren. 

  • Anouk Huijs en Chantal Goedertier mogen zich leraar van het jaar 2019 noemen. Op de slotdag van de Nederlandse Onderwijstentoonstelling 2019 ontvingen zij zaterdag uit handen van minister Arie Slob (Onderwijs) de prijs.

  • In aanloop naar het debat over leraren vraagt de PO-Raad de Tweede Kamer in te zetten op consistent beleid en duurzame oplossingen voor het lerarentekort. Het is noodzakelijk de bekostiging te verbeteren om het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs te kunnen overbruggen. Daarnaast is het van belang de regioaanpak lerarentekort te professionaliseren en beter te coördineren.

  • Hoe houden we het beroep leraar toekomstbestendig? Hoe kunnen we leraren zodanig opleiden dat zij goed en eigentijds onderwijs kunnen blijven geven? En wat betekent dit voor het opleiden en professionaliseren van leraren? Deze vragen zijn onderliggend aan de ambitie van de denktank beroepskwaliteit om een gedeeld beroepsbeeld van de leraar te ontwikkelen. In 2017 is de denktank hiermee van start gegaan. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan? En waar staan zij nu? 

Pagina's