Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Als er voldoende steun is voor een wet voor het funderend onderwijs (primair, voortgezet én speciaal onderwijs ineen) staat minister Slob van Onderwijs daarvoor open. D66 pleitte hier gisteren voor in het nota-overleg passend onderwijs, nadat eerder de PO-Raad hiertoe had opgeroepen in een brief aan de Kamer. <Dit bericht is bijgewerkt n.a.v. het VAO op 6 juli>

  • Basisscholen in Nijmegen kunnen zelf meebeslissen hoe zij middelen voor passend onderwijs inzetten. Op iedere school werkt bovendien een jeugdhulpverlener, bekostigd vanuit de gemeente. Titia Blankstein is coördinator van het ondersteuningsplatform Nijmegen, onderdeel van het samenwerkingsverband passend onderwijs Stromenland, en vertelt over de werkwijze.

  • Minister Slob (Onderwijs) wil een aantoonbare beweging op gang brengen in passend onderwijs, 'een beweging die op de werkvloer gevoeld wordt', schreef hij gisteren in een brief aan de Kamer. Het aantal thuiszitters daalt nog niet of nauwelijks, de bureaucratie evenmin en het aantal kinderen op het speciaal onderwijs blijkt bij de twaalfde voortgangsrapportage opnieuw gestegen. Met een pakket aan maatregelen wil de minister een finale poging doen passend onderwijs beter in de klas te laten landen.

  • ‘Laat je niet ontmoedigen door de cijfers. Dat het aantal thuiszitters nog niet daalt, is een logisch gevolg van betere registratie.’ Dat is de boodschap waarmee PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller de Landelijke Actieweek Thuiszitters aftrappen. Maar wie denkt dat daarmee vanzelf alles goed komt, heeft het mis. 

  • Leerkrachten met weinig vertrouwen in hun eigen kunnen, verwijzen kinderen met gedragsproblemen minder vaak naar het speciaal onderwijs. Maar het zijn juist de leerlingen die wél de overstap maken naar het speciaal onderwijs (so) die zich in de loop der jaren beter ontwikkelen. Promotieonderzoek van Inge Zweers werpt nieuw licht op het streven naar volledige inclusie. De PO-Raad sprak met haar.

  • In een bericht dat gisteren in regionaal dagblad De Stentor verscheen, trekt de directeur van stichting Zorgeloos met diabetes naar school aan de bel vanwege scholen die huiverig zijn om met een vingerprik de bloedsuikerspiegel te meten bij leerlingen met diabetes. Scholen zouden dit weigeren op basis van een passage in het medisch protocol dat de PO-Raad verstrekt. De PO-Raad wijst erop dat er sinds 2016 een nieuw stappenplan diabetes voorhanden is. 

  • Het is per 1 augustus 2018 mogelijk om meer maatwerk in onderwijstijd te bieden aan leerlingen die tijdelijk geen (volledig) onderwijs kunnen volgen op reguliere po- en vo-scholen. Dat staat in de variawet, die eind vorig jaar door de Kamer is aangenomen. Op dit moment werkt de Inspectie van het Onderwijs aan een beleidsregel die duidelijkheid geeft over de werkwijze om tijdelijk deeltijdonderwijs vorm te geven in het regulier onderwijs.

  • Kampt uw samenwerkingsverband met een forse negatieve (of positieve) vereveningsopgave? En wilt u advies van een financieel specialist of u hier op de goede manier mee omgaat? De PO-Raad en VO-raad bieden u een ondersteuningssessie op maat aan, waarin deskundigen van onderzoeks- en adviesbureau Infinite als critical friend met u meekijken naar de kansen en risico’s in uw situatie.

  • Steeds meer scholen experimenteren met jeugdhulpverleners op locatie. In navolging van een succesvolle pilot in Almere, kondigt nu ook de gemeente Enschede aan dat vanaf het nieuwe schooljaar op zes scholen in het primair en voortgezet onderwijs altijd een jeugdhulpspecialist aanwezig zal zijn.

  • ,,Waarom moet je in dit land uitleggen dat je kinderen bij elkaar zet, en vinden we het de normaalste zaak van de wereld om ze uit elkaar te drijven?” Angelica van Gastel van Talentencampus Venlo stelt de vraag die de circa honderdvijftig aanwezigen op de landelijke integratiebijeenkomst sbo-so-regulier met elkaar verbindt. Het zou veel gemakkelijker moeten worden om leerlingen van verschillende onderwijstypen te kunnen mengen, als het aan deze directeuren, bestuurders en teamleiders ligt.

Pagina's