Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Leerkrachten met weinig vertrouwen in hun eigen kunnen, verwijzen kinderen met gedragsproblemen minder vaak naar het speciaal onderwijs. Maar het zijn juist de leerlingen die wél de overstap maken naar het speciaal onderwijs (so) die zich in de loop der jaren beter ontwikkelen. Promotieonderzoek van Inge Zweers werpt nieuw licht op het streven naar volledige inclusie. De PO-Raad sprak met haar.

  • In een bericht dat gisteren in regionaal dagblad De Stentor verscheen, trekt de directeur van stichting Zorgeloos met diabetes naar school aan de bel vanwege scholen die huiverig zijn om met een vingerprik de bloedsuikerspiegel te meten bij leerlingen met diabetes. Scholen zouden dit weigeren op basis van een passage in het medisch protocol dat de PO-Raad verstrekt. De PO-Raad wijst erop dat er sinds 2016 een nieuw stappenplan diabetes voorhanden is. 

  • Het is per 1 augustus 2018 mogelijk om meer maatwerk in onderwijstijd te bieden aan leerlingen die tijdelijk geen (volledig) onderwijs kunnen volgen op reguliere po- en vo-scholen. Dat staat in de variawet, die eind vorig jaar door de Kamer is aangenomen. Op dit moment werkt de Inspectie van het Onderwijs aan een beleidsregel die duidelijkheid geeft over de werkwijze om tijdelijk deeltijdonderwijs vorm te geven in het regulier onderwijs.

  • Kampt uw samenwerkingsverband met een forse negatieve (of positieve) vereveningsopgave? En wilt u advies van een financieel specialist of u hier op de goede manier mee omgaat? De PO-Raad en VO-raad bieden u een ondersteuningssessie op maat aan, waarin deskundigen van onderzoeks- en adviesbureau Infinite als critical friend met u meekijken naar de kansen en risico’s in uw situatie.

  • Steeds meer scholen experimenteren met jeugdhulpverleners op locatie. In navolging van een succesvolle pilot in Almere, kondigt nu ook de gemeente Enschede aan dat vanaf het nieuwe schooljaar op zes scholen in het primair en voortgezet onderwijs altijd een jeugdhulpspecialist aanwezig zal zijn.

  • ,,Waarom moet je in dit land uitleggen dat je kinderen bij elkaar zet, en vinden we het de normaalste zaak van de wereld om ze uit elkaar te drijven?”. Angelica van Gastel van Talentencampus Venlo stelt de vraag die de circa honderdvijftig aanwezigen op de landelijke integratiebijeenkomst sbo-so-regulier met elkaar verbindt. Het zou veel gemakkelijker moeten worden om leerlingen van verschillende onderwijstypen te kunnen mengen, als het aan deze directeuren, bestuurders en teamleiders ligt.

  • Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen. Gedurende deze vier jaar blijven beide scholen bestaan en zullen beide scholen bekostiging ontvangen als zijnde twee aparte scholen. Na vier jaar zullen de twee scholen verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so school of -vestiging wordt opgeheven.

  • Een belangrijk vereiste uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dat organisaties intern hun privacybeleid moeten organiseren. In deze handreiking wordt uitgelegd waarom het aanwijzen van een FG voor het samenwerkingsverband verplicht is, hoe een FG geregeld kan worden, wat diens taken en bevoegdheden zijn en hoe te handelen als er op 25 mei 2018 (nog) geen FG aangewezen is.

  • Minister Slob zal dit jaar een subsidieregeling publiceren om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een impuls te geven. Met deze subsidie wil hij de voorlopers op dit gebied belonen en de achterblijvers stimuleren, zo schrijft de minister. De PO-Raad vraagt zich echter af hoeveel effect kan worden bereikt met een subsidie van 15 miljoen voor primair én voortgezet onderwijs samen. 

  • ‘Zorg dat de meerderheid van de toezichthouders geen persoonlijk of zakelijk belang heeft bij het samenwerkingsverband en de aangesloten schoolbesturen.’ Dat is één van de adviezen die de monitorcommissie Goed Bestuur doet in haar rapport ‘Richting meer onafhankelijk toezicht bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs.'

Pagina's