Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid op 1 juli aanstaande moet het primair onderwijs de vervanging van afwezige leraren anders organiseren. De PO-Raad juicht dit niet toe, maar de sector moet zich wel aan de wet houden. De PO-Raad streeft er daarom naar zo snel mogelijk afspraken te maken met de vakbonden in een nieuwe cao, zodat ook na 1 juli elke afwezige leraar kan worden vervangen. 

  • Op 1 januari 2015 is de Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden in werking getreden. Hierdoor is een aantal verlofbepalingen gewijzigd en mogen sommige cao-bepalingen niet meer nageleefd worden. Verlofbepalingen wijzigen door de Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden en door de inwerkingtreding van de 40-urige werkweek uit de cao uiterlijk op 1 augustus 2015. Bij de huidige cao-onderhandelingen wordt rekening gehouden met deze wijzigingen. De PO-Raad streeft naar een nieuwe cao op 1 juli 2015 waarin de verlofbepalingen in overeenstemming worden gebracht met de wettelijke bepalingen.

  • Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) veranderen op 1 juli 2015 belangrijke bepalingen over tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslag. Om leden te faciliteren met voldoende informatie over de veranderingen, hoort de PO-Raad graag wat uw belangrijkste vragen zijn over de WWZ.

  • Bij de invoering van de CAO PO 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het inplannen van pauzes voor leraren. De PO-Raad biedt schoolbesturen hierbij ondersteuning. In de bijlage worden de regels rondom de pauze uiteengezet en worden enkele ideeën gepresenteerd voor het organiseren van pauzes.

  • De invoering van de CAO PO 2014-2015 maakt het toepassen en ontwikkelen van HR beleid op scholen mogelijk en noodzakelijk. Het doel is om de ruimte die in de cao is gecreëerd aan te grijpen om stappen te zetten in de schoolontwikkeling.

  • ,,De schoolleider is cruciaal bij veel onderwerpen van verandering, maar de uitvoering van de huidige CAO staat of valt met de vraag of schoolleiders eraan gaan staan. Met deze woorden opende Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, de conferentie Schoolontwikkeling, HR-beleid en CAO PO die de PO-Raad op 6 maart 2015 organiseerde voor schoolleiders. Een verslag.

  • Het is niet mogelijk om de eindtoetsresultaten buiten de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te houden zodat ze niet langer op te vragen zijn door bijvoorbeeld media. Dat concludeerde staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) onlangs na onderzoek.

  • Goede voorbeelden werken en inspireren. Hebt u een goed idee of praktijkvoorbeeld op gebied van mobiliteit in het primair onderwijs? Wilt u uw collega’s en de sector daarmee helpen? Doe dan mee aan de wedstrijd ‘Beste idee over mobiliteit in het primair onderwijs’. Het beste idee wordt beloond met een leuke prijs!

Pagina's