Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Hij was leraar, ib’er, directeur, bestuurder, vicevoorzitter. Zijn drijfveer bij alles wat hij doet: Goed onderwijs voor alle kinderen. Per 1 januari wordt PO-Raad vicevoorzitter Anko van Hoepen bestuursvoorzitter bij SPO Utrecht. ,,Ik ben altijd aan het zoeken: waar kan ik van betekenis zijn? Het is mijn overtuiging dat je dat doet via samenwerking.”

  • Na 6 intensieve jaren waarin Ad Veen zich met veel toewijding heeft ingezet als Hoofd Strategie & Communicatie, zijn wij samen overeengekomen dat onze wegen gaan scheiden. Ad zal per 1 juli 2022 onze organisatie verlaten, waarna hij zich zal oriënteren op zijn toekomst.

  • De leden van de PO-Raad bespraken vandaag tijdens de ALV de koers en opzet van de nieuwe strategische agenda. De speerpunten hiervan werden gezamenlijk in groepen getoetst en uitgewerkt. ,,We willen een sterke PO-Raad die een belofte durft te doen aan de maatschappij", zei voorzitter Freddy Weima in zijn speech. 

  • Het algemeen bestuur van de VO-raad draagt Henk Hagoort voor als de nieuwe voorzitter van de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Dat heeft de vereniging op 15 november bekendgemaakt.

  • Op 18 november vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad plaats. Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus heeft het bestuur van de PO-Raad besloten de ALV online te organiseren in plaats van hybride, zoals eerst de bedoeling was. Leden die zich hebben aangemeld voor de ALV, krijgen op 16 november een deelnamelink toegestuurd.

  • ‘Ik hoop dat we inclusiever onderwijs kunnen bieden met maatwerk voor ieder kind’ en ‘we kijken teveel naar het onderwijs als een geïsoleerd instituut’, voorbeelden van reacties tijdens de luistersessie in Amsterdam. De PO-Raad organiseerde deze sessie om te leren van de expertise en ervaringen van onderwijsprofessionals en partners, om daarmee de inhoud van de komende Strategische Agenda te verrijken. 

  • Goed onderwijs voor alle kinderen is een opdracht die verder reikt dan het onderwijs zelf, dit werd duidelijk tijdens de bijeenkomst met samenwerkingspartners over de nieuwe Strategische Agenda van de PO-Raad. Onder andere de bonden, jeugdzorg, gemeenten, het ministerie van OCW en andere partners waren uitgenodigd om in gesprek te gaan over ambities en de uitdagingen die voor ons liggen.   

  • Anko van Hoepen stopt als vicevoorzitter bij de PO-Raad en start in januari als bestuursvoorzitter bij SPO Utrecht, een openbaar schoolbestuur met 38 scholen in het regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs. Anko is bijna negen jaar geleden begonnen als lid van het algemeen bestuur van de PO-Raad en werd in 2017 vicevoorzitter van de sectororganisatie. Van Hoepen was sinds de oprichting betrokken bij de PO-Raad en heeft zich als vicevoorzitter van de PO-Raad hard gemaakt voor gelijke kansen voor alle kinderen en de opleiding en professionalisering van medewerkers in het primair onderwijs. Ook zette hij zich in voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting, digitale infrastructuur en stimuleerde hij goede samenwerking, onderzoek en innovatie in de sector.

Pagina's