Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De koers uitzetten voor de lange termijn, daar gaat het dit schooljaar om wat Freddy Weima en Anko van Hoepen betreft. En daarmee doelt het dagelijks bestuur van de PO-Raad niet alleen op de nieuwe strategische agenda voor de eigen vereniging; ze verwachten van een nieuw kabinet dat het het lef heeft structureel in onderwijs te investeren om een basis te leggen voor blijvende verbetering in de toekomst. 

  • ,,Het is alweer bijna twee maanden geleden dat ik aantrad als jullie voorzitter”, opent Freddy Weima zijn eerste Algemene Ledenvergadering als voorzitter van de PO-Raad. ,,Het waren enerverende weken, waarin ik ook velen van jullie gesproken heb. Soms was het een weerzien, vaak ook een eerste kennismaking en ik kijk daar met veel plezier op terug.” 

  • Sinds afgelopen maart heeft het Algemeen Bestuur van de PO-Raad er twee kersverse leden bij. Een van hen is Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur bij Sophia Scholen. Een gesprek over maatschappelijke relevantie, uitdagingen en Haagse regelzucht. 

  • Sinds afgelopen maart heeft het Algemeen Bestuur van de PO-Raad er twee kersverse leden bij. Een van hen is Astrid Berendsen, voorzitter College van Bestuur bij De Onderwijsspecialisten. Een gesprek over drijfveren, uitdagingen en onbenutte kansen. 

  • Afgelopen vrijdag namen Ingrid Michon (VVD), Paul van Meenen (D66), Habtamu de Hoop (PvdA) en Nilüfer Gündoğan (Volt) deel aan het kennismakingsdebat ‘Onderwijspoort’ van de PO-Raad. Op Onderwijspoort gingen zij in gesprek met voorzitter Freddy Weima en vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad. Vanuit Nieuwspoort Den Haag leerden we de grotendeels ‘nieuwe’  onderwijswoordvoerders een beetje kennen, hoorden we waar we als onderwijssector trots op mogen zijn en werd het al snel een inhoudelijk debat. 

  • Toen ze acht jaar geleden begon als voorzitter van de PO-Raad, vonden de leden dat Rinda den Besten haar werk goed had gedaan als ze de overheid uit hun nek hield. Op 1 april start ze als bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Brabant Noord-Oost en Zuid-Oost Brabant. Tijd dus om terug te blikken in een gesprek over emancipatie, verbinding en verantwoording.

  • De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de voordracht van Freddy Weima als nieuwe voorzitter van de PO-Raad. Weima wordt voor een eerste termijn van vier jaar benoemd en start op 15 april bij de sectororganisatie. Hij zal in zijn functie als voorzitter samen optrekken met vicevoorzitter Anko van Hoepen.

  • In februari werd Freddy Weima door de selectie- en renumeratiecommissie (SERC) voorgedragen als beoogd nieuwe voorzitter van de PO-Raad. Zijn benoeming wordt op 18 maart aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Om hem nader voor te stellen aan de leden van de PO-Raad, leggen we hem een aantal vragen voor.

  • De selectie- en remuneratiecommissie (SERC) van de PO-Raad draagt Freddy Weima voor als beoogd nieuwe voorzitter. Zijn benoeming wordt op 18 maart aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Per 15 april volgt Weima Rinda den Besten op die de sectororganisatie van schoolbesturen in het primair onderwijs de laatste acht jaren heeft geleid. Den Besten wordt bestuurder Jeugdbescherming Brabant. Weima wordt voor een eerste termijn van vier jaar voorgedragen.

Pagina's