Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Een record aantal schoolbesturen was donderdag aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zo’n tweehonderd leden gingen met elkaar in gesprek en stemden in met een voorstel om de bekostiging te vereenvoudigen en met een richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage. Belangrijke rode draad door de vergadering was de vraag hoe de sector zich beter kan verantwoorden.

  • Om inzicht te krijgen in de praktijk van de uitvoering van het Bestuursakkoord ontvangt binnenkort een selectie van de scholen en schoolbesturen uit het primair onderwijs het verzoek om een beknopte internetenquête in te vullen. 

  • Het is de afgelopen decennia een stuk ingewikkelder geworden om schoolbestuurder te zijn, zegt universitair docent Martijn Nolen bij de start van de nieuwe expertgroepen van de PO-Raad. Tijd voor een nieuwe balans tussen autonomie van besturen en begrenzing ervan door de overheid. Een bepaalde mate van begrenzing is wel wenselijk, betoogt hij. 

  • Het schooljaar zit er bijna op. Terwijl besturen en schooldirecties zich buigen over de teamformatie van aanstaande schooljaar, kijken leraren en leerlingen uit naar de laatste schooldag. En daarmee is het tijd voor een terugblik van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen. Ditmaal een persoonlijke terugblik, want ‘we hebben het afgelopen jaar al zoveel teruggeblikt, bijvoorbeeld rondom ons 10-jarig bestaan’, stelt Den Besten.

  • De sectorraden (PO-Raad en VO-raad) en profielorganisaties (Verus, ISBO, LVGS, VBS, VGS en VOS/ABB) versterken hun samenwerking bij strategische vraagstukken, door streven naar afstemming van standpunten richting politiek en samenleving en het naar buiten brengen daarvan.

  • Eén congres én tien jaar PO-Raad: De PO-Raad kijkt terug op een geslaagde tweedaagse op 7 en 8 juni. In onze congreskrant kunt u nog eens nabeleven wat er die dagen gebeurde. Een verslag in woord en beeld.

  • Ze hadden met de bus in de file gestaan, de leerlingen van basisschool De Klumpert op wie de zaal wachtte. Dus, zegt dagvoorzitter Sofie van den Enk, zou het leuk zijn als u onder de stoelen gaat zitten als ze zo aankomen. Met een lach ging zo het congres van de PO-Raad van start. Hoe komen we met ons onderwijs weer in een positieve flow? vroeg voorzitter Rinda den Besten zich af in haar jaarrede. Prinses Laurentien betoogde dat we beter moeten luisteren naar kinderen.

  • De PO-Raad krijgt een nieuwe directeur. Per 1 september volgt Ardin Mourik directeur Hugo Levie op die met pensioen gaat. ,,Ik zie ernaar uit om op deze plaats bij te dragen aan de doorontwikkeling van de PO-Raad en zo mee te werken aan goed onderwijs’’, aldus Mourik.

Pagina's