Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het wordt makkelijker om leerlingen met een ernstig meervoudige beperking passende zorg en onderwijs te geven. Dat schrijven staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Ouders van zwaar gehandicapte kinderen vrezen dat hun zoons en dochters binnenkort niet meer naar school kunnen omdat zij maar moeilijk geld krijgen om deze leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning te bieden. Die zorg wordt officieel door diverse instanties vergoed, maar in de praktijk is het voor scholen en ouders een flinke en ook onmogelijke opgave om bij het geld te komen dat ervoor beschikbaar is.

  • Sinds kort is de website www.uaanzet.nl live. De website is voor iedereen die privé of professioneel te maken heeft met autisme. De site biedt mensen ongeacht hun functie of rol in de samenleving praktische informatie om beter met mensen met autisme om te gaan, hen te ondersteunen en te begrijpen. 

  • Dertien organisaties uit de zorg en het onderwijs, waaronder de PO-Raad, hebben dinsdag 27 januari een intentieverklaring ondertekend. Zij vinden dat de kwaliteit van zorg en onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen beter kan en moet.

  • Inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg kan beter. Het is daarom belangrijk dat dit hoog op de agenda staat van beide sectoren. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee omarmt hij, net als de PO-Raad eerder, het advies van de Onderwijsraad hierover.

  • Blijf samenwerkingsverbanden de tijd en ruimte geven om passend onderwijs goed in te voeren. Die oproep doen PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer. De sectorraden hebben er net als staatssecretaris Sander Dekker vertrouwen in dat samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid nemen om passend onderwijs goed te regelen. Dat hebben zij de afgelopen maanden ook al laten zien.

  • Gemeenten hebben de noodzakelijke maatregelen genomen om kinderen ook na 1 januari 2015 de benodigde zorg te geven. Dat blijkt uit de vierde Transitiemonitor Jeugd. Vanaf 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg.

  • De PO-Raad kan zich goed vinden in het advies van de Onderwijsraad over de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Er moet meer samenhang komen in de aanpak van de...

Pagina's