Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Van maandag 31 mei t/m donderdag 3 juni 2021 was het de week van Samen Opleiden. Wij kijken terug op een succesvolle week vol informatie, inspiratie, digitale ontmoetingen en hopelijk veel inzichten waarmee je in de eigen praktijk verder kunt. Heb je een of meerdere onderdelen uit het programma gemist? Of ben je benieuwd naar het ontwikkelde materiaal? Op de website van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren kun je alle podcasts, lezingen, publicaties en congresmails terugvinden.

  • De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur Opleidingen van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt opleidingen om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. Met tips uit de tool kunnen opleidingen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een onderzoekscultuur. De leeromgeving is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en is een vervolg op de eerder ontwikkelde Leeromgeving voor scholen en schoolbesturen.

  • Op 2 juli 2020 presenteerde Merel van Vroonhoven als ‘onafhankelijk aanjager lerarentekort’ een eindverslag met dringende aanbevelingen voor verbeteringen in de aanpak van het lerarentekort. Naar aanleiding van deze aanbevelingen hebben de sectororganisaties het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs: een aantrekkelijk perspectief’ opgesteld. Dit plan behelst een voorstel voor een duurzame en integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in het onderwijs.

  • Goed nieuws voor scholen en lerarenopleidingen die ambities hebben een partnerschap samen Opleiden op te richten: in 2021 én in 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie ingediend worden bij DUS-I. Er zijn vier plekken beschikbaar voor nieuwe aspirant-opleidingsscholen in het primair onderwijs. Het aantal plekken voor 2022 wordt in de loop van 2021 vastgesteld.

  • In het primair onderwijs zijn steeds meer academisch geschoolde leraren werkzaam. Maar hoe zet je academische leraren optimaal in binnen je schoolbestuur? Wat is hun toegevoegde waarde en wat vraagt dit van het HR-beleid? In het katern 'Academische leraren, praktijk in zicht' delen een aantal bestuurders, directeuren en adviseurs hun ervaringen. 

  • Het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU hebben in bestuurlijk overleg besloten een nieuw financieringsmodel in te voeren voor opleidingsscholen. Doel is om met het nieuwe model de groei van het aantal opleidingsplekken in opleidingsscholen te stimuleren. Dit is een belangrijke ambitie van de partijen.

  • In de regio’s Zeeland, Arnhem-Nijmegen, Alkmaar, Lelystad- Dronten en Leiden zijn vijf aspirant-opleidingsscholen voor het primair onderwijs gestart. Hiermee groeit het aantal (aspirant) opleidingsscholen voor het primair onderwijs naar 38. Een positieve ontwikkeling, want ‘Samen opleiden en professionaliseren’ zou volgens de PO-Raad de norm moeten zijn voor het opleiden en doorlopend professionaliseren van leraren. 

  • De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU streven ernaar 100 procent van de studenten aan een lerarenopleiding op te leiden volgens het concept 'Samen opleiden en professionaliseren' en binnen zogenaamde opleidingsscholen. Om dit te kunnen realiseren vragen de raden aan de Tweede Kamer een structurele investering van 44 miljoen euro per jaar.

  • Het kabinet wil het aantrekkelijker en makkelijker maken om leraar te worden. Leraren moeten bijvoorbeeld bevoegdheden kunnen stapelen en zich kunnen specialiseren. Ook moeten zij voortaan in meerdere onderwijssectoren tegelijk kunnen werken. Voorwaarde voor succes is dat het kabinet de loonkloof met het voortgezet onderwijs dicht, voorziet de PO-Raad.

Pagina's