Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De afgelopen jaren zien we een ontwikkeling in de opvattingen over effectief HRM-beleid in het onderwijs. Dit katern uit de Kwaliteitsreeks van het Steunpunt Opleidingsscholen gaat in op de vraag: op welke wijze kan het HRM-beleid het werkplekleren van beginnende en zittende leraren in het primair onderwijs stimuleren?

  • Lerarenopleiders die studenten op de werkplek begeleiden en beoordelen hebben allerlei benamingen. Niet altijd is even duidelijk wie een student vanuit welke positie begeleidt of beoordeelt. Om meer duidelijkheid te creëren over wie wat doet, is het nodig om een ordening te maken in de posities van de begeleiders en beoordelaars van aanstaande leraren. Lees hierover het katern 'De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren' uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen.

  • Leren op de werkplek staat centraal in opleiden in de school. Van belang is dan ook de kwaliteit van de werkplek als een omgeving waar niet alleen wordt gewerkt maar ook wordt geleerd. Het gaat daarbij zowel om het leren van de studenten als om het leren van de zittende leerkrachten. Lees het katern uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen: 'Leren op de werkplek'

  • Leraren in opleidingsscholen hebben in toenemende mate te maken met praktijkonderzoek: onderzoek gericht op de verbetering van het eigen onderwijs. Hoe zorg je dat de school echt iets aan dit onderzoek heeft? Lees het katern uit de kwaliteitsreeks opleidingsscholen: 'Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek'.

  • Het Steunpunt Opleidingsscholen heeft voor het primair onderwijs een serie katernen over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de beschikbare kennis samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk.

Pagina's