Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

 • Naar aanleiding van vele reacties over de gewichtencontrole van eind 2015, heeft de PO-Raad onlangs overlegd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en twee schoolbesturen. Op basis hiervan zijn nieuwe afspraken gemaakt over een zorgvuldige procesgang en duidelijke informatievoorziening rondom de bezwaarprocedure.

 • De PO-Raad ontvangt geregeld vragen over btw-vrijstelling. In dit bericht leest u de regels omtrent de btw-vrijstelling voor activiteiten die voortvloeien uit samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook leest u de laatste stand van zaken rondom btw-regels voor IKC's.

 • Net als in het voortgezet onderwijs, moet een nieuw bekostigingsmodel in het primair onderwijs eenvoudig zijn, zou het objectiveerbare kostenverschillen moeten honoreren en moet het zo min mogelijk ongewenste prikkels bevatten. Ook zouden er zo min mogelijk ongewenste prikkels in het model moeten zitten en dienen de herverdeeleffecten zo klein mogelijk te zijn. Dat laat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) weten in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs.

 • Op 10 mei 2016 hebben minister Bussemaker (Onderwijs) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) een reactie op de motie Duisenberg naar de Kamer gestuurd. Deze motie roept de regering op “meerdere alternatieven voor of naast lumpsum te ontwikkelen waarbij publieke middelen, in het bijzonder middelen die een specifiek doel beogen, heldere doelstellingen krijgen en de voortgang inzichtelijk wordt.”
  In dit bericht geeft de PO-Raad haar reactie op de brief.

 • De PO-Raad was de afgelopen week in de media over de eindtoets en over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een overzicht.

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een analyse gemaakt van het effect van de regeling duurzame inzetbaarheid op de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen. Voor het primair onderwijs betekent dit dat de voorziening duurzame inzetbaarheid nu ook gebaseerd moet worden op de daadwerkelijk gespaarde uren voor overige verlofdoeleinden, zoals studieverlof.

 • De bezorgdheid over het onderwijsachterstandenbeleid van de overheid, groeit. Ook de druk op staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om het beleid aan te passen, neemt toe. Diverse partijen, waaronder de PO-Raad, vinden dat er snel actie nodig is om te voorkomen dat veel kinderen achterstanden oplopen die zij nooit meer inhalen.

 • Op donderdag 7 april heeft het debat ‘onderwijs aan vluchtelingenkinderen’ plaatsgevonden. Een meerderheid van de Kamerleden gaf aan dat er minder gezeuld moet worden met vluchtelingenkinderen. Ook blijkt uit recente cijfers dat 90% van de vluchtelingenkinderen binnen 3 maanden naar school gaan. Dit moet sneller volgens het merendeel van de Kamerleden. 

 • Afgelopen week is de PO-Raad gestart met de eerste regiobijeenkomsten van 2016. Inmiddels hebben er regiobijeenkomsten plaatsgevonden in Zwolle, Assen, Den Bosch, Duiven, Roermond en Rotterdam. De PO-Raad organiseert nog tot en met 19 april drie regiobijeenkomsten in de overige delen van het land.

 • Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden. Daarvoor waarschuwt de PO-Raad in reactie op het besluit van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om scholen niet twee maar één jaar extra geld te betalen om goed onderwijs voor deze leerlingen te organiseren. Dekker legt daarmee een door de Tweede Kamer aangenomen motie naast zich neer.

Pagina's