Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een analyse gemaakt van het effect van de regeling duurzame inzetbaarheid op de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen. Voor het primair onderwijs betekent dit dat de voorziening duurzame inzetbaarheid nu ook gebaseerd moet worden op de daadwerkelijk gespaarde uren voor overige verlofdoeleinden, zoals studieverlof.

  • De bezorgdheid over het onderwijsachterstandenbeleid van de overheid, groeit. Ook de druk op staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om het beleid aan te passen, neemt toe. Diverse partijen, waaronder de PO-Raad, vinden dat er snel actie nodig is om te voorkomen dat veel kinderen achterstanden oplopen die zij nooit meer inhalen.

  • Op donderdag 7 april heeft het debat ‘onderwijs aan vluchtelingenkinderen’ plaatsgevonden. Een meerderheid van de Kamerleden gaf aan dat er minder gezeuld moet worden met vluchtelingenkinderen. Ook blijkt uit recente cijfers dat 90% van de vluchtelingenkinderen binnen 3 maanden naar school gaan. Dit moet sneller volgens het merendeel van de Kamerleden. 

  • Afgelopen week is de PO-Raad gestart met de eerste regiobijeenkomsten van 2016. Inmiddels hebben er regiobijeenkomsten plaatsgevonden in Zwolle, Assen, Den Bosch, Duiven, Roermond en Rotterdam. De PO-Raad organiseert nog tot en met 19 april drie regiobijeenkomsten in de overige delen van het land.

  • Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden. Daarvoor waarschuwt de PO-Raad in reactie op het besluit van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om scholen niet twee maar één jaar extra geld te betalen om goed onderwijs voor deze leerlingen te organiseren. Dekker legt daarmee een door de Tweede Kamer aangenomen motie naast zich neer.

  • Het primair onderwijs valt op door soberheid in declaratiegedrag, dat blijkt uit het Wob-onderzoek van RTL Nieuws naar declaraties van schoolbesturen. De nieuwszender heeft aan de PO-Raad laten weten dat er geen negatieve uitzonderingen zijn in het primair onderwijs. Daarnaast complimenteert RTL de sector met de zorgvuldige wijze waarop de verzochte informatie is aangeleverd.

  • De nieuwe regeling bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2016-2017 is gepubliceerd. De GPL voor het onderwijzend personeel, en daarmee ook het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, is verhoogd met 0,228 procent. Daarnaast is het bedrag van de prestatiebox fors toegenomen.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is weer een stap dichterbij het invoeren van een wet die het makkelijker moet maken nieuwe scholen te stichten. De PO-Raad ondersteunt de basisgedachte van dat voorstel. Wel vreest ze dat scholen lukraak omvallen en onderwijsgeld wordt verspild als het wetsvoorstel nu wordt doorgevoerd. Het succes van de wet is namelijk afhankelijk van nieuwe regels voor bekostiging en die zijn er nog niet.

  • Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PO-Raad is het behartigen van de belangen van de sector. Een overzicht van de lobby-inspanningen van de afgelopen maand.

  • Naar aanleiding van het debat over de financiële situatie in het onderwijs, besteedt de NOS aandacht aan het pleidooi van de PO-Raad voor meer investeringen in het primair onderwijs. Wil het kabinet dat Nederland tot de top-5 van kenniseconomieën blijft behoren, dan zijn deze investeringen cruciaal, aldus de PO-Raad in de krant.

Pagina's