Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De Tweede Kamer debatteerde op 2 maart over de financiële situatie in het onderwijs. Een meerderheid gaf hierin aan dat extra geld voor het primair onderwijs voorlopig niet aan de orde is. In de aanloop naar dit debat stuurde de PO-Raad samen met de andere onderwijssectoren en de vakbonden een brief naar de Kamer, waarin zij de noodzaak van meer investeringen in het onderwijs juist benadrukt.

  • Het plaatsen van 12.000 leerplichtige asielkinderen zorgt voor financiële hoofdbrekens bij scholen. En het ministerie weet nog steeds niet of alle asielkinderen inmiddels wel op school zitten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Het COA en de PO-Raad constateren dat er soms twijfels zijn of de scholen de extra aanwas financieel wel trekken.

  • De noodopvang van vluchtelingenkinderen is onder de maat en de verblijfsduur in de noodopvang is veel te lang. Dat stelt de Kinderombudsman in zijn onderzoek Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland dat hij vandaag publiceert.

  • Tot er nieuwe criteria voor het vaststellen van onderwijsachterstanden worden geformuleerd, zou het budget voor de gewichtenregeling moeten worden bevroren. Dat bepleit de PO-Raad in dagblad Trouw, naar aanleiding van de cijfers die het CBS publiceerde over het afgenomen aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs.

  • Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. Dat meldt het CBS vandaag op haar site. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten waarschuwt voor misplaatst optimisme. ,,Het label ‘achterstandsleerling’ zegt niets over de daadwerkelijke achterstand. In de praktijk ervaren scholen dat de achterstanden niet afnemen, maar hun budgetten doen dat helaas wel.’’

  • De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur mag voorlopig niet meebeslissen waar dat bestuur zijn geld aan uitgeeft. De Tweede Kamer verwierp dinsdag een voorstel van D66 en de SP om het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hierop aan te passen. Het kabinet wil met deze wet regelen dat zowel de positie van medezeggenschapsraden als het bestuur sterker wordt.

  • Zowel het Parool als het NRC Handelsblad schonk afgelopen donderdag aandacht aan het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over onderwijshuisvesting. Daaruit komt naar voren dat leraren hun schoolgebouw gemiddeld beoordelen met het cijfer 5,7. Een groot knelpunt in onderwijshuisvesting is de vraag wie verantwoordelijk is voor renovatie. Nieuwbouw is bij de gemeente belegd, onderhoud bij de schoolbesturen. 

  • Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs geven hun schoolgebouw gemiddeld het rapportcijfer 5,7. Deze conclusie van het vandaag verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) bevestigt de boodschap van de PO-Raad: de kwaliteit van de onderwijshuisvesting schiet tekort. Een duurzame oplossing vraagt om aanpassingen in de wet.  

  • Eenmalig geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord heeft tijdelijk kunnen voorkomen dat meer leraren ontslagen moesten worden. Maar het is onmogelijk om hiervan éxtra leraren aan te nemen, hoe graag het primair onderwijs dat ook zou willen. Met incidenteel geld kun je namelijk geen structurele verplichtingen en dus een verantwoorde bedrijfsvoering aangaan, zo stelt de PO-Raad in een reactie op onderzoek van Beter Onderwijs Nederland, dat zij vanmiddag aan de Tweede Kamer presenteerde.

  • De definitieve versie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Pagina's