Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2015-2016 is gepubliceerd. De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,636%. Daarnaast zijn de bedragen voor personeels- en arbeidsmarkt en de prestatiebox gewijzigd. Ook is de aanpassing in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs in deze regeling verwerkt.

  • Ouders van zwaar gehandicapte kinderen vrezen dat hun zoons en dochters binnenkort niet meer naar school kunnen omdat zij maar moeilijk geld krijgen om deze leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning te bieden. Die zorg wordt officieel door diverse instanties vergoed, maar in de praktijk is het voor scholen en ouders een flinke en ook onmogelijke opgave om bij het geld te komen dat ervoor beschikbaar is.

  • Scholen die te maken hebben met een flinke groei van het aantal asielzoekerskinderen kunnen daarvoor extra bekostiging aanvragen. Zij kunnen met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2014 bij Dienst Uitvoering Onderwijs een extra vergoeding aanvragen van 782 euro per leerling per schooljaar.

  • De aangepaste regeling personele bekostiging PO 2014-2015 is gepubliceerd. Hiermee kan bepaald worden wat de financiële consequenties zijn van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Herfstakkoord/Onderwijsbegroting 2014 en de Onderwijsbegroting 2015 voor het schooljaar 2014/2015. 

  • De Raad van State (RvS) heeft onlangs een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat een nieuwe school recht heeft op groeibekostiging. Klik hier voor de volledige uitspraak op de website van de RvS.

  • Voor de financiering van de loonsverhoging van 1,2% voor de periode 1 september 2014 tot en met 31 december 2014, krijgen schoolbesturen in december een bedrag van uiteindelijk 18 miljoen euro uitgekeerd

  • Om de gezamenlijke ambitie van kabinet en PO-Raad voor beter onderwijs waar te maken, is het van belang dat het onderwijsstelsel wordt vernieuwd. De Tweede Kamer zou bij de beoordeling van beleid, de discussie over stelselwijzigingen en vernieuwingen niet uit de weg moeten gaan. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. De brief geeft de Kamer inzicht in de ontwikkelingen in het primair onderwijs en wat het nodig heeft om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op hun toekomst. De Kamer praat daar donderdag over tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

Pagina's