Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor het kalenderjaar 2016 vastgesteld. De prijsbijstelling ten opzichte van 2015 bedraagt 0,2%. Door vrijval van een tweetal andere budgetten ten gunste van de materiële bekostiging wordt de materiële bekostiging nog eens opgehoogd met in totaal ruim € 30 miljoen.

  • De PO-Raad luidt vandaag de noodklok in het Algemeen Dagblad, waarop diverse regionale media en Radio 1 volgen. Het aantal schoolgaande kinderen daalt, het aantal ontslagen leraren stijgt. De kosten daarvoor lopen voor basisscholen zo hoog op, dat ze belangrijke andere kosten niet meer kunnen dragen. De PO-Raad vraagt hiervoor financiële compensatie van het rijk. 

  • Met de zomervakantie binnen handbereik kondigde staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vorige week per Kamerbrief nog een aantal aanpassingen in de wet aan die de positie van het openbaar en het bijzonder onderwijs verder met elkaar in lijn moeten brengen. Ook deden PvdA en ChristenUnie een voorstel om levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen voortaan structureel te bekostigen. 

  • Dagblad de Volkskrant heeft op 8 en 9 juni in verschillende artikelen aandacht besteed aan het feit dat de Hugo de Grootschool uit achterstandswijk Rotterdam-Charlois drie ton sponsorgeld krijgt van softwarebedrijf AFAS. Het bedrijf wil het ICT-onderwijs op de school verbeteren, maar heeft beloofd geen invloed uit te oefenen op de wijze waarop de gift wordt besteedt.

  • In zijn antwoord op Kamervragen van de SP, stelt staatssecretaris Sander Dekker dat de daling van leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo) niet het gevolg is van passend onderwijs. De dalende trend was er al sinds de invoering van Weer Samen Naar School (WSNS) in 1998. Wel hebben veel sbo’s, net als reguliere basisscholen last van krimp. Dekker gaat echter geen extra maatregelen nemen voor het sbo.

  • De Algemene Rekenkamer heeft op 4 juni het rapport Onderwijsmonitor gepresenteerd. Met dit rapport – en het speciaal hiervoor ontwikkelde dashboard – wil  het Hoge College van Staat het zicht op de mate waarin extra onderwijsgeld doelmatig wordt besteed, vergroten. Dit heeft zij gedaan naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer eerder dit jaar. De PO-Raad ziet dat de Algemene Rekenkamer belangrijke stappen zet met dit rapport, maar zet haar vraagtekens bij de opgenomen indicatoren.

  • Scholen die last hebben van sterke schommelingen in leerlingenaantallen door de komst van nieuwkomers, kunnen rekenen op hulp van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Hij gaat op zoek naar oplossingen die specifiek op deze scholen en situaties zijn toegesneden, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Pagina's