Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De definitieve versie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

  • Leraren gaan gebukt onder een te hoge werkdruk, blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma De Monitor. De PO-Raad maakt zich zorgen en vindt het belangrijk dat leraren zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan hun leerlingen. Ze pleit voor een betere structurele bekostiging waardoor ondersteunend personeel niet wegbezuinigd hoeft te worden en leraren administratief werk niet langer allemaal zelf hoeven te doen.

  • In het NRC Handelsblad van 22 december geeft de PO-Raad uitleg over de financiële situatie van scholen in het primair onderwijs. Volgens eerdere berichten van de krant zouden scholen de afgelopen twee jaar veel geld in kas hebben gehouden. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt echter dat de kosten in het primair onderwijs juist harder stijgen dan de inkomsten en dat investeringen achterblijven, iets wat de PO-Raad onderschrijft.

  • Met hun conclusie dat het primair onderwijs er financieel goed voorstaat, schetsen de minister en staatssecretaris van Onderwijs een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. De kosten in het primair onderwijs stijgen al jaren harder dan de bekostiging. Volgens de PO-Raad is structureel meer geld nodig om te voorkomen dat schoolbesturen binnen afzienbare tijd weer in de rode cijfers terechtkomen en leerlingen hiervan de dupe worden. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bevestigt dit.

  • Een lichtpuntje voor duizenden vluchtelingenkinderen die pas geleden naar Nederland zijn gekomen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgen hun scholen niet langer één maar twee jaar geld om voor deze leerlingen goed onderwijs te organiseren. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een motie die dit regelt. Ook droeg de Kamer het kabinet op scholen beter te informeren over de bedragen waar ze op kunnen rekenen.

  • Het ABP heeft de pensioenpremie voor 2016 bekend gemaakt en een indexatiebesluit genomen. De premie is vastgesteld op 17,8% (dit was 19,6% in 2015). Het ABP-bestuur houdt daarbij echter de deur duidelijk open voor het hanteren van een herstelopslag per 1 april 2016. De opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen worden in 2016 niet geïndexeerd.

  • De koepels die het basis- en voortgezet onderwijs vertegenwoordigen, de PO-raad en de VO-raad, roepen in het artikel de politiek op het welzijn van vluchtelingen voorop te stellen. Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten in de Telegraaf: „Zorg voor een vaste plek met goed onderwijs, waarin Nederlands als Tweede Taal (NT2), traumaverwerking en (jeugd)zorg op maat geregeld is.”

  • Als gevolg van de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord, is onlangs de regeling personele bekostiging 2015-2016 aangepast. In dit kader zijn ook de begrotingsmodellen in de toolbox aangepast. Een toelichting hierop.

  • Staatsecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat inkomsten en uitgaven in het primair onderwijs nog eens onder de loep nemen, zo beloofde hij de Tweede Kamer donderdag tijdens het debat over de Onderwijsbegroting. Hij speelt daarmee in op de zorgen van diverse partijen over structurele tekorten waar het primair onderwijs mee kampt. De PO-Raad becijferde eerder deze week dat het gat tussen kosten en bekostiging inmiddels is opgelopen tot 754 miljoen euro.

Pagina's