Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De Raad van State (RvS) heeft onlangs een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat een nieuwe school recht heeft op groeibekostiging. Klik hier voor de volledige uitspraak op de website van de RvS.

  • Voor de financiering van de loonsverhoging van 1,2% voor de periode 1 september 2014 tot en met 31 december 2014, krijgen schoolbesturen in december een bedrag van uiteindelijk 18 miljoen euro uitgekeerd

  • Om de gezamenlijke ambitie van kabinet en PO-Raad voor beter onderwijs waar te maken, is het van belang dat het onderwijsstelsel wordt vernieuwd. De Tweede Kamer zou bij de beoordeling van beleid, de discussie over stelselwijzigingen en vernieuwingen niet uit de weg moeten gaan. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. De brief geeft de Kamer inzicht in de ontwikkelingen in het primair onderwijs en wat het nodig heeft om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op hun toekomst. De Kamer praat daar donderdag over tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

  • De PO-Raad heeft de afgelopen week verschillende signalen ontvangen van schoolbesturen die te maken hebben met het verzorgen van onderwijs aan kinderen in een regulier asielzoekerscentrum (azc) of een locatie voor tijdelijke opvang van asielzoekers (zogenaamde pol's – procesopvanglocaties).

Pagina's