Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) wil een onderzoek naar de herverdeeleffecten in het primair onderwijs.

  • De nieuwe bedragen voor de personele bekostiging voor het primair onderwijs 2018-2019 zijn gepubliceerd. De gemiddelde personeelslast (GPL) van leraren wordt 2,987% hoger dan de definitieve bedragen voor leraren in 2017-2018. Voor schoolleiders en ondersteuners gaat het om een verhoging van 1,488% ten opzichte van de definitieve bedragen voor 2017-2018.

  • Voor het maken van een goede meerjarenbegroting is het nodig om te weten hoe groot voor de werkgever het percentage van de opslag is van de loonkosten ten opzichte van de maandsalarissen. Hiervoor is het instrument Werkgeverslasten recent aangepast. Een schoolbestuur kan daarmee berekenen welk percentage voor hem van toepassing is.

  • Met zijn begroting voor 2019 bevestigt het kabinet de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs, onder meer in het regeerakkoord. Met dank aan de toegezegde werkdrukmiddelen en extra geld voor salarissen heeft de sector inmiddels eerste belangrijke stappen kunnen zetten om het lerarentekort te lijf gegaan.

  • In tegenstelling tot eerdere berichten moeten sommige scholen nog tot en met 1 maart 2019 of 1 mei 2019 de gewichten van hun leerlingen volgens de huidige gewichtenregeling registeren. Dit heeft te...

  • Bijgaand de twee bijgestelde kijkdozen 2017-2018.

  • De bekostiging van leraren voor het schooljaar 2017-2018 is toegenomen met 5,2% ten opzichte van de definitief vastgestelde personele bekostiging 2016-2017. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde definitieve regeling bekostiging personeel 2017/2018.

  • Het Algemeen Dagblad schrijft dat veel leerlingen op basisscholen pas thuis naar de wc gaan, omdat de toiletten op school vies zijn. En dat het gemiddelde schoolgebouw in Nederland veertig jaar oud is en toiletpotten verouderd zijn, dat helpt niet mee.

Pagina's