Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Het Algemeen Dagblad luidt de noodklok over de positie van invallers in het basisonderwijs. Overal in Nederland raken schoolkinderen hun geliefde juffen kwijt doordat de school de tijdelijke kracht niet in dienst wil nemen en het contract ook niet meer mag verlengen, zo meldt de krant op 4 juni. 

  • Na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid op 1 juli aanstaande moet het primair onderwijs de vervanging van afwezige leraren anders organiseren. De PO-Raad juicht dit niet toe, maar de sector moet zich wel aan de wet houden. De PO-Raad streeft er daarom naar zo snel mogelijk afspraken te maken met de vakbonden in een nieuwe cao, zodat ook na 1 juli elke afwezige leraar kan worden vervangen. 

  • De invoering van de CAO PO 2014-2015 maakt het toepassen en ontwikkelen van HR beleid op scholen mogelijk en noodzakelijk. Het doel is om de ruimte die in de cao is gecreëerd aan te grijpen om stappen te zetten in de schoolontwikkeling.

  • ,,De schoolleider is cruciaal bij veel onderwerpen van verandering, maar de uitvoering van de huidige CAO staat of valt met de vraag of schoolleiders eraan gaan staan. Met deze woorden opende Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, de conferentie Schoolontwikkeling, HR-beleid en CAO PO die de PO-Raad op 6 maart 2015 organiseerde voor schoolleiders. Een verslag.

  • Leden van de PO-Raad kunnen vanaf nu gebruikmaken van een tool die helpt bij het inplannen van de 40-urige werkweek. Zij kunnen de tool aanvragen bij de Helpdesk. De tool is nog een testversie en wordt verder ontwikkeld.

  • Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal specifieke situaties nog onduidelijkheden bestaan. Op basis van binnengekomen signalen is nader overleg gevoerd en presenteren cao-partijen hierbij een nader aangevulde en verbeterde tekst die tevens is voorzien van een toelichting.

Pagina's