Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De wetgeving over de compensatie van betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid treedt naar verwachting in werking op 1 april 2020. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegeheid) stuurde onlangs een conceptregeling naar de Tweede Kamer.

  • Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat binnen de sector overheid een baan heeft gevonden is in 2017 met bijna 3.000 gestegen. Werkgevers van de overheid, waaronder ook de schoolbesturen vallen, hebben hun doelstelling echter nog niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen. 

  • Op woensdag 30 mei staken de medewerkers in het primair onderwijs in Overijssel en Gelderland. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit deze provincies opgeroepen om het werk neer te leggen. Hier vindt u een handleiding met alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking.

  • Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd dat ze haar plannen met loondispensatie gaat aanpassen. Verschillende organisaties in het onderwijs hadden hier op aangedrongen: ,,Door werknemers met een beperking minder te willen belonen, maakt het kabinet van kansengelijkheid een wassen neus en doet het alle inspanningen van het onderwijs teniet.'' 

  • De uitzondering op de ketenregeling voor het primair onderwijs is opgenomen in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Tot 7 mei kan iedereen reageren op dit wetsvoorstel via de internetconsultatie. De PO-Raad sluit in haar reactie aan op de gezamenlijke reactie van de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Leden van de PO-Raad kunnen deze tekst ook gebruiken voor een reactie.

  • Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof duurt dan minimaal 20 weken....

  • Op vrijdag 13 april staken de medewerkers in het primair onderwijs in Noord-Brabant en Limburg. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit deze provincies opgeroepen om het werk neer te leggen. Hier vindt u een handleiding met alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking.

  • Op woensdag 14 maart staken de medewerkers in het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Hier vindt u een handleiding met alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking.

  • Op woensdag 14 februari staken de medewerkers in het primair onderwijs in Noord-Nederland. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe opgeroepen om het werk neer te leggen. Hier vindt u een handleiding met alle zaken waar werkgevers aan moeten denken voor, tijdens en na de staking.

Pagina's