Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Ieder nieuw jaar is een startmoment voor diverse nieuwe wetten en experimenten. Ook op 1 januari 2016 zijn verschillende nieuwe regels ingegaan waar scholen en hun besturen mee te maken krijgen. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen en vernieuwingen:

  • De PO-Raad gaat samen met Edutopics werken aan een nieuwe bewerkersovereenkomst voor het gebruik van leerlingvolgsysteem ParnasSys, gebaseerd op de Model Bewerkersovereenkomst van het privacy convenant. Dit naar aanleiding van vragen van schoolbesturen over welke bewerkersoverenkomst zij het beste kunnen ondertekenen. 

  • De Tweede kamer wil dat alle scholen in het primair onderwijs uiterlijk in 2017 zijn aangesloten op snel internet. Ze stemde daartoe dinsdag in met een voorstel van de ChristenUnie. Het voorstel volgt op een oproep van de PO-Raad afgelopen zomer om hier snel werk van te maken.

  • Basispoort, de toegangspoort voor veel digitaal lesmateriaal, heeft zijn overeenkomst met de schoolbesturen aangepast aan het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De PO-Raad en VO-raad hebben dit convenant met marktpartijen opgesteld en onlangs ondertekend. De nieuwe bewerkersovereenkomst van Basispoort treedt op 1 december 2015 in werking.

  • Als je als school via je schoolwebsite of via sociale media foto's of video's wilt verspreiden waarop leerlingen te zien zijn, moet je daar altijd toestemming voor vragen. Maar wat doe je als ouders willen dat de school een foto verwijdert? En hoe kan die rekening houden met het portretrecht en auteursrecht?

  • Om goed onderwijs te geven, verwerkt een school leerlinggegevens en wisselt deze uit met andere partijen. Op grond van privacywetgeving zijn scholen verplicht dat zorgvuldig te doen. Bij privacyvraagstukken moet de school (het bevoegd gezag) de medezeggenschapsraad (MR) of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) betrekken.

  • Het is belangrijk dat scholen goede afspraken maken met leveranciers en uitgevers van digitale leermiddelen over het uitwisselen van persoonsgegevens van leerlingen. In hoofdstuk 4 van de brochure 'Privacy in 10 stappen' is te lezen hoe de Modelbewerkersovereenkomst van de PO-Raad en de VO-raad u hierbij helpt.

  • Hoe moet je als school omgaan met de bescherming van leerlinggegevens? In hoofdstuk 3 van de brochure 'Privacy in 10 stappen' leest u er alles over. Met het model privacyreglement kunnen scholen daarnaast vastleggen hoe ze omgaan met privacy. Een privacyreglement is ook een goed middel om de verwerking van persoonsgegevens voor ouders inzichtelijk en transparant te maken.

  • Door toenemend gebruik van digitale leermiddelen en digitale systemen worden meer gegevens digitaal opgeslagen, bewerkt en uitgewisseld. Door scholen, maar ook door leveranciers van digitale leermiddelen. De nieuwe brochure 'Privacy op school in 10' stappen legt uit hoe scholen op een verantwoorde en zorgvuldige manier met leerlinggegevens kunnen omgaan.

Pagina's