Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Een inbraak in het centrale registratiesysteem Edu-IX waarvan diverse leveranciers van digitale leermiddelen gebruik maken, heeft scholen in het voortgezet onderwijs en hun leerlingen in verlegenheid gebracht. Basispoort, het systeem voor het primair onderwijs, is niet getroffen door deze hack.

  • Het primair onderwijs heeft nieuwe stappen gezet om de privacy van leerlingen te beschermen. Namens schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs sloten PO-Raad en VO-raad daartoe een nieuw convenant privacy met leveranciers. Dit moet het scholen en hun besturen makkelijker maken afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan.

  • Hoe is privacy bij u op school geregeld? Privacy is een thema dat doorlopend aandacht verdient. Snel op de hoogte zijn van hoe u privacy op uw scholen goed kunt organiseren? Bekijk de kennisclips van Kennisnet, ICT-partner van de PO-Raad.

  • Ieder nieuw jaar is een startmoment voor diverse nieuwe wetten en experimenten. Ook op 1 januari 2016 zijn verschillende nieuwe regels ingegaan waar scholen en hun besturen mee te maken krijgen. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen en vernieuwingen:

  • De PO-Raad gaat samen met Edutopics werken aan een nieuwe bewerkersovereenkomst voor het gebruik van leerlingvolgsysteem ParnasSys, gebaseerd op de Model Bewerkersovereenkomst van het privacy convenant. Dit naar aanleiding van vragen van schoolbesturen over welke bewerkersoverenkomst zij het beste kunnen ondertekenen. 

  • De Tweede kamer wil dat alle scholen in het primair onderwijs uiterlijk in 2017 zijn aangesloten op snel internet. Ze stemde daartoe dinsdag in met een voorstel van de ChristenUnie. Het voorstel volgt op een oproep van de PO-Raad afgelopen zomer om hier snel werk van te maken.

  • Basispoort, de toegangspoort voor veel digitaal lesmateriaal, heeft zijn overeenkomst met de schoolbesturen aangepast aan het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De PO-Raad en VO-raad hebben dit convenant met marktpartijen opgesteld en onlangs ondertekend. De nieuwe bewerkersovereenkomst van Basispoort treedt op 1 december 2015 in werking.

  • Om goed onderwijs te geven, verwerkt een school leerlinggegevens en wisselt deze uit met andere partijen. Op grond van privacywetgeving zijn scholen verplicht dat zorgvuldig te doen. Bij privacyvraagstukken moet de school (het bevoegd gezag) de medezeggenschapsraad (MR) of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) betrekken.

  • Het is belangrijk dat scholen goede afspraken maken met leveranciers en uitgevers van digitale leermiddelen over het uitwisselen van persoonsgegevens van leerlingen. In hoofdstuk 4 van de brochure 'Privacy in 10 stappen' is te lezen hoe de Modelbewerkersovereenkomst van de PO-Raad en de VO-raad u hierbij helpt.

Pagina's