Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • De bestuurlijke collegiale visitatie wordt door schoolbesturen als steeds belangrijker gezien. Twee schoolbestuurders vertellen waarom hun organisatie aan de visitaties meedoen. ,,Het gaf nuttige inzichten die ons helpen om onze blinde vlekken te vinden en te beslissen waar we de komende periode op willen focussen.’’

  • Zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits zijn belangrijke instrumenten die schoolbesturen kunnen helpen bij het zichtbaar maken en evalueren van de kwaliteit van hun organisaties. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij de inzet van deze instrumenten en bijbehorende gebruikerservaringen in kaart gebracht.

  • Zo’n vijftien po-besturen hebben al meegedaan aan een bestuurlijke visitatie. Dit jaar kunnen 35 schoolbesturen instappen voor de volgende ronde. Visitator Helma van der Hoorn en gevisiteerde schoolbestuurder Loek Oomen vertellen waarom zij collega’s van harte aanraden om dat te doen. ,,Als bestuurder werk je veel buiten de organisatie, maar je krijgt weinig feedback van collega’s van buitenaf."

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs werken volop aan de verdere professionalisering van hun organisatie. Om hen daarbij te ondersteunen, inventariseert de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits. De sectororganisatie voor het primair onderwijs nodigt organisaties uit de educatieve infrastructuur daarom uit om aan te geven wat zij besturen en scholen kunnen bieden als het gaat om deze begeleiding.

  • Auditeren, auditie doen, op audiëntie komen, onze taal kent vele variaties op het Latijnse woord audire. Allemaal hebben ze te maken met horen en gehoord worden. Bij audits in het basisonderwijs draait het echter niet alleen om horen en gehoord worden. Een geauditeerde school moet zich ook gehoord voelen. Zodat er daadwerkelijk iets gebeurt met de aangedragen punten. Hoe je dat bereikt, vertellen de door de PO-Raad getrainde auditoren en een aantal experts in het boekje 'Een spiegel voor de school’.

  • Speciaal voor eenpitters faciliteert de PO-Raad een aantal lerende netwerken. Een professionele netwerkbegeleider ondersteunt hen in hun gezamenlijke activiteiten en indien nodig geven externe experts extra informatie. Besturen komen steeds op een van de scholen bij elkaar. De gastheer verzorgt de locatie en het thema. Deelnemers uit drie eenpitternetwerken delen hun ervaringen in Schoolmanagement Totaal.

  • Een schoolbestuur dat zijn organisatie goed op orde heeft, kan veel leren van de frisse blik van collega-bestuurders. Bestuurlijke visitatie is gericht op de verdere professionalisering van het bestuurlijk handelen in de brede zin. In 2017 organiseert de PO-Raad weer visitaties voor haar leden. Er is nog ruimte voor ongeveer 25 nieuwe bestuurlijke visitaties.

  • Leden van de PO-Raad die zich verder willen professionaliseren via bestuurlijke visitatie, kunnen zich voorbereiden in een lerend netwerk. Na vijf bijeenkomsten met dit lerend netwerk beschikt u over een uitgebalanceerde zelfevaluatie en bent u klaar om de onafhankelijke visitatiecommissie te ontvangen. Het laatste is niet verplicht. U kunt dus ook deelnemen als u enkel geïnteresseerd bent in het visitatietraject, maar (nog) niet gevisiteerd wilt worden.  

  • Goed onderwijs is teamwork. Als onderwijskundig leider vervullen schoolleiders een cruciale rol binnen de schoolorganisatie. Binnen hun bestuur dragen zij de verantwoordelijkheid voor de...

Pagina's