Nieuws

Hieronder staan alle nieuwsitems.

  • Zeven schoolbestuurders uit de omgeving Utrecht en Zuid-Holland vormden al een netwerk. Omdat zij behoefte hadden aan een verdiepingsslag en benieuwd waren naar het bestuurlijke visitatietraject van de PO-Raad, zochten zij contact. Zo ontstond een nieuw lerend netwerk met als doel: voorbereiding op bestuurlijke visitatie. Netwerkbegeleider Jos van der Pluijm en projectleider bestuurlijke visitatie Selma Janssen vertellen over deze samenwerking. ,,Na vier bijeenkomsten heb je je zelfevaluatie af en ben je klaar om de onafhankelijke visitatiecommissie te ontvangen.''

  • De leden van de visitatiecommissie en de schoolbesturen die deelnamen aan een proef bestuurlijke visitaties van de PO-Raad zijn positief over de visitaties. Deze hebben de schoolbesturen zinvolle inzichten en aanbevelingen opgeleverd waarmee zij hun bestuurlijk handelen verder kunnen verbeteren.

  • Na de zomer start een uitgebreidere pilot van het project Bestuurlijke visitatie. Schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad, kunnen zich aanmelden voor deze pilot. Schoolbestuurders kunnen zich ook kandidaat stellen om zitting te nemen in de visitatiecommissie.

Pagina's