Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

PO-Raad en VO-raad richtten in 2014 het Steunpunt Opleidingsscholen op. Het steunpunt van, voor en door opleidingsscholen draagt bij aan professionalisering van leraren, ontwikkeling van scholen en versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Steunpunt Opleidingsscholen ondersteunt (academische) opleidingsscholen – als samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen – bij het versterken van onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Het steunpunt onderhoudt nauw contact met de opleidingsscholen en brengt opleidingsscholen samen. De nadruk ligt op het delen van kennis en het stimuleren van kennisontwikkeling.

Website 

Op www.platformsamenopleiden.nl staat informatie over diverse inhoudelijke thema’s. Er staan voorbeelden uit de praktijk, documenten en instrumenten met betrekking tot opleiden in de school en de landkaart bevat een overzicht van de (academische) opleidingsscholen.

Vragen en meer informatie

Voor vragen en meer informatie over Platform Samen Opleiden kunt u terecht bij: 

PO-Raad

Projectleiders: Jos van der Pluijm en Gea Spaans
steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl 

VO-raad

Projectleiders: Judith de Ruijter en Esther de Ruijter
steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl 

Laatste nieuws

  • Het kabinet wil het aantrekkelijker en makkelijker maken om leraar te worden. Leraren moeten bijvoorbeeld bevoegdheden kunnen stapelen en zich kunnen specialiseren. Ook moeten zij voortaan in meerdere onderwijssectoren tegelijk kunnen werken. Voorwaarde voor succes is dat het kabinet de loonkloof met het voortgezet onderwijs dicht, voorziet de PO-Raad.

  • Het opleiden en professionaliseren van leraren, schoolleiders en andere medewerkers kan op verschillende manieren. De afgelopen jaren zijn er steeds meer schoolbesturen die ervoor kiezen om dit in ‘eigen huis’ vorm te geven. In deze zogenoemde huisacademies speelt - naast professionalisering - ook het stimuleren van onderlinge kennisdeling een belangrijke rol. Maar hoeveel huisacademies zijn er, hoe zijn zij georganiseerd en met wie werken zij samen? Het Kohnstamm instituut bracht dit in opdracht van de PO-Raad en VO-raad in kaart.

  • In aanloop naar het debat over leraren vraagt de PO-Raad de Tweede Kamer in te zetten op consistent beleid en duurzame oplossingen voor het lerarentekort. Het is noodzakelijk de bekostiging te verbeteren om het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs te kunnen overbruggen. Daarnaast is het van belang de regioaanpak lerarentekort te professionaliseren en beter te coördineren.