Nieuws

OCW en SZW delen handreiking voor huisvesten onderwijs en kinderopvang

Het ministeries van OCW en SZW hebben een handreiking gepubliceerd over het gezamenlijk huisvesten van onderwijs en kinderopvang. Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen voor knelpunten bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting. 

De PO-Raad ziet al langer dat het huisvesten van kinderopvang en onderwijs in een gebouw zijn uitdagingen kent. En dat terwijl 25 procent van de scholen zich identificeert als kindcentrum. Zo worstelen scholen, opvang en gemeenten met het financieren van de ruimte voor de kinderopvang. Schoolorganisaties mogen die vierkante meters bijvoorbeeld niet betalen vanwege een investeringsverbod. Maar wie dan wel?   

Toch is er veel wél mogelijk. In de handreiking lees je hoe je tot gezamenlijke huisvesting kunt komen binnen de huidige wet- en regelgeving. Zo vind je handige voorbeelden van huisvestingstrajecten uit het verleden en van het bepalen van een kostendekkende huurprijs voor de kinderopvangpartner.  

Let op: de handreiking gaat nog wat oppervlakkig in op het Didam-arrest. Bij Ruimte-OK vind je de laatste stand van zaken, en wat het arrest betekent voor de kinderopvangpartnerkeuze van schoolorganisaties.     

De handreiking is samengesteld door (in alfabetische volgorde): 

  • Brancheorganisatie Kinderopvang 

  • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 

  • Kenniscentrum Ruimte-OK 

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

  • PO-Raad 

  • Vereniging Nederlandse Gemeenten 

  • Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang 

kind op schoolplein 2