De PO-Raad behartigt de belangen van de schoolbesturen aan de cao-tafel. Sinds begin 2014 praten de onderhandelaars niet alleen over de secundaire, maar ook over de primaire arbeidsvoorwaarden.

De onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad onderhandelt namens de schoolbesturen met werknemersorganisaties over de CAO PO. Zij doet dat met een mandaat dat op advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie door het bestuur van de PO-Raad wordt gegeven. 

Tot de onderhandelingsdelegatie horen twee schoolbestuurders uit de sector. Op deze manier wil de PO-Raad de verbinding met de onderwijspraktijk versterken. Het resultaat van het cao-overleg moet immers goed aansluiten bij de wensen van schoolbesturen en de afspraken moeten uitvoerbaar zijn. De delegatie bestaat verder uit de 1e onderhandelaar en bureaumedewerkers van de PO-Raad.

Edwin van Bokhoven
 

Eerste onderhandelaar

 

Herbert de Bruijne

Schoolbestuurder Openbaar Onderwijs aan de Amstel
 

 

Koen Oosterbaan

Schoolbestuurder Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
 

 
Pien Verwilligen Medewerker bureau PO-Raad
 
 
Ellen Bonke Medewerker bureau PO-Raad