Monitoring

Een schoolbestuur met een zeer zwakke school kan het programma Goed worden en goed blijven verzoeken extra ondersteuning te leveren door de analist in te zetten als 'monitor'. In dit geval kan de adviseur die de analyse van de school heeft gemaakt het schoolbestuur ondersteunen in de vervolgstappen na de analyse. De analist monitort - met het schoolbestuur - of de school tijdens het verbeterproces de juiste stappen zet.

Voor een schoolbestuur van een zeer zwakke school zijn aan de monitoring geen kosten verbonden.

Vliegende brigade

Een schoolbestuur met een zeer zwakke school kan de hulp inroepen van de Vliegende Brigade. De Vliegende Brigade bestaat uit zeer ervaren adviseurs op het gebied van de begeleiding aan (zeer) zwakke scholen. De 'vliegeniers' richten zich in deze trajecten op die indicatoren van het onderwijsleerproces (een of meer) die door de inspectie als onvoldoende zijn beoordeeld. De exacte inrichting van de ondersteuning wordt bepaald in een gesprek tussen schoolbestuur, school, analist (indien van toepassing) en de projectleider van het project.

Voor een schoolbestuur van een zeer zwakke school zijn aan de ondersteuning van de Vliegende Brigade geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke van der Linde.

Bestuursaudit

Het project Goed worden en goed blijven biedt aan schoolbesturen met meerdere zwakke of zeer zwakke scholen een bestuursaudit aan. Bij deze audit onderzoekt een specialist in hoeverre een schoolbestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit van de scholen en op welke wijze hij dit proces aanstuurt. Dit gebeurt op basis van documenten en een gesprek. Het schoolbestuur ontvangt daarna een rapport met bevindingen en aanbevelingen. ­