Regie op onderwijskwaliteit

Schoolbesturen hebben de volle verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit. Dat alle scholen aan een wettelijke minimum basiskwaliteit moeten voldoen, staat buiten kijf. Maar onze lat ligt hoger. Hoe hoog? Dat bepalen bestuur en schoolteam(s) samen. Op deze pagina vind je een model om je hierbij op weg te helpen en diverse praktijkverhalen ter inspiratie. Ook lees je meer over ons ondersteuningsaanbod. Hoe pak jij de regie?

Meer weten over onze ambities? Lees onze strategische agenda Samen werken aan goed onderwijs.

 

Regie op onderwijskwaliteit, waarom?

Aan de slag met het model

Ben je geïnteresseerd in een tastbare versie van het model? Je kunt deze ook in kubusvorm bij ons bestellen. Handig als eye-catcher en als gespreksleidraad. Bestellen kan door een e-mail te sturen aan regieopkwaliteit@poraad.nl.

Zet de volgende stap

De PO-Raad is benieuwd hoe jouw kwaliteitszorg ervoor staat en houdt daarom in 2019 en 2020 een belronde langs haar leden. Wat gaat goed en wat kan beter? Daarnaast biedt ze die periode ondersteuning bij het zetten van jouw volgende stap bij die kwaliteitszorg. Dat doen we omdat schoolbesturen de volle verantwoordelijkheid hebben voor onderwijskwaliteit en een goede kwaliteitszorg van wezenlijk belang is voor goed onderwijs. Wilt u als bestuurder niet op een telefoontje wachten en nu alvast een volgende stap zetten in de kwaliteitszorg? Bekijk dan ons ondersteuningsaanbod hieronder.

Alle schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gratis of tegen gereduceerd tarief gebruik maken van het aanbod.

Het aanbod

Na een eerste verkennend telefonisch gesprek kunt u, indien gewenst, gebruik maken van een vervolggesprek met één van onze experts. Deze expert kan u helpen bij het formuleren van uw ondersteuningsvraag. Daarna doen we u een aanbod voor verdere ondersteuning, afgestemd op uw behoeften. Ons aanbod bestaat onder meer uit:

  • ondersteuning door een expert;
  • deelname aan een leergang;
  • Wanneer er meerdere besturen zijn met dezelfde vragen, kunnen we ook een leerkring of werksessie faciliteren waarin deze besturen samen met elkaar en van elkaar leren. Let op, een aantal leerkringen en werksessies starten binnenkort. U kunt zich nog aanmelden voor:
  1. Netwerk Besturen met regie op Onderwijskwaliteit. Dit netwerk draagt bij aan het versterken van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs door het versterken van kwaliteitsbewustzijn. Deelnemers worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met hun eigen kwaliteitsvraagstukken. Lees meer over het netwerk.
  2. Bestuurlijk Netwerk Zijn. De belangrijkste factor voor de kwaliteit van onderwijs is het handelen van volwassenen in de school. Wat u als bestuurder voorleeft, werkt door in hoe leidinggevenden en leraren met elkaar en uiteindelijk met leerlingen omgaan. Uw ‘zijn’ als bestuurder vormt zo het fundament van de onderwijskwaliteit op uw scho(o)l(en). Wie ben ik in relatie met anderen? Hoe kan ik vanuit mijn zijn de onderwijskwaliteit verbeteren? Wat moet ik vooral nalaten? Herkent u zich in deze zoektocht en vragen dan is het nieuwe Bestuurlijk Netwerk Zijn misschien iets voor u! Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Alle schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen kosteloos of tegen gereduceerd tarief gebruik maken van dit aanbod.

Trainingen en netwerken

Daarnaast biedt de PO-Raad in samenwerking met verschillende partijen de mogelijkheid om diverse trainingen te volgen of u aan te sluiten bij verschillende netwerken:

  • Auditorentrainingen. Hoe kunt u schoolzelfevaluaties en audits in uw bestuur en binnen uw scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? U leert het op de nieuwe auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met vier educatieve partners aanbiedt. Kijk hier voor meer informatie over de trainingen en de data en om u in te schrijven;
  • Ontwikkelgroepen Samenspel. Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen die zij samen met de AVS en VTOI-NVTK organiseert. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. Lees hier meer over de ontwikkelgroepen en hoe u zich kunt aanmelden. Let op, de ontwikkelgroepen voor toezichthouders zitten vol. Schoolbesturen en schoolleiders kunnen zich nog aanmelden!
  • Actieleernetwerk Regie op verantwoording. Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. NB. Aanmelden hiervoor is helaas niet meer mogelijk. Meer informatie vindt u hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u gewoon meer weten over ons aanbod? Stuur dan een e-mail aan regieopkwaliteit@poraad.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Leren van anderen: Zo doen zij het

Femke Geijsel

Samenwerken voor een goede onderwijskwaliteit

Femke Geijsel, universitair hoofddocent Onderwijskunde aan de Radboud Docenten Academie, vertelt waarom het belangrijk is dat schoolbesturen, schoolleiders en leraren samenwerken aan Regie op Onderwijskwaliteit.

 

Bekijk het filmpje hieronder:

(Na het vergroten ga je terug door op ESC te drukken)

DeBasisFluvius aan de slag met Regie op Onderwijskwaliteit

ESylvia Veltmaat (bestuurder bij DeBasisFluvius) en Mette Spruit (directeur bij IKC De Klimboom) vertellen hoe zij aan de slag zijn met onderwijskwaliteit. Dit filmpje zoomt in specifiek in op het definiëren van onderwijskwaliteit en het werken aan onderwijskwaliteit, twee pijlers in het model Regie op onderwijskwaliteit dat de PO-Raad ontwikkelde.

 

Bekijk het filmpje:

(Na het vergroten ga je terug door op ESC te drukken)

Eén doorgaande lijn van baby naar groep 8

Het mooie, nog geen tien jaar oude gebouw van Kindcentrum Het Timpaan in Wehl, bij Doetinchem, is momenteel eigenlijk te klein. Eén groep huist in een naburig pand. Als de kinderopvang dáár zou gaan zitten, was het schoolgebouw groot genoeg voor alle groepen. Maar daar peinst Het Timpaan niet over. ,,Wij vinden de samenwerking met de kinderopvang essentieel’’, zegt directeur-bestuurder Wout Derksen.

Lees het verhaal van Kindcentrum Het Timpaan

Scholen ondersteunen bij pittige opdracht

Onderwijs bieden van de beste kwaliteit, hoe doe je dat in een grootstedelijke context? Bestuurder Renata Voss en Petra den Hollander, directeur onderwijskwaliteit van het Rotterdamse openbare schoolbestuur BOOR, zeggen dat scholen vooral baat hebben bij een duidelijke richting vanuit het bestuur. ,,In sommige wijken komt er zóveel op het onderwijs af. De scholen werkten voorheen aan een waaier van doelen. Het is goed om ambitieus te zijn, maar je kunt ook teveel willen.”

Lees het verhaal van BOOR

Samen geformuleerde
kernwaarden

Een nieuwe start was voor het Brabantse bestuur SKOH reden om te herformuleren wat de vier scholen bond. De identiteit staat. Dat versterkt de organisatie, ook met het oog op de komende fusie.

Lees het verhaal van SKOH

Veel onderwijsconcepten
en ambitie als bindmiddel

De school moet kinderen aanspreken op hun passie, vindt Marcel Poppink, bestuursvoorzitter van de Stichting Consent in Enschede. Zo gaan zij het nut snappen van leren en worden ze alleen maar leergieriger. Vanuit die visie dacht Poppink als lid van de Ontwikkelgroep Regie op Onderwijskwaliteit mee over hoe de sector zelf de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs kan invullen.

Lees het verhaal van Stichting Consent

Gezamenlijk doel laat veel eigen ruimte voor scholen

Na een fusie begon stichting Jong Leren met een schone lei. Velen droegen bij aan de formulering van onderwijsdoelen. Daarbinnen krijgen scholen veel ruimte voor hun eigen invulling.

Lees het verhaal van stichting Jong Leren

Elke school z’n eigen
specialisme

Elke school z’n eigen expertise, met het bestuur als ondersteunend en verbindend netwerk: dat is waar onderwijsstichting Movare in Zuid-Limburg naar toewerkt.

Lees het verhaal van Movare

Verantwoorden past bij een professionele cultuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond maakt enorme stappen in het verantwoorden over onderwijskwaliteit. Het bestuursbureau gaat samen met de schoolleiders en leraren in gesprek over wat onderwijskwaliteit is voor OPO IJmond.

Lees het verhaal van OPO IJmond

Stichting Orion werkt met eigen kwaliteitskader

De Amsterdamse Stichting Orion heeft voor haar vijf so-scholen en vier vso-scholen een eigen kwaliteitskader ontwikkeld. Interne auditoren beoordelen de scholen binnen het bestuur. Zo wil Orion de complexe leerlingpopulatie nog beter kunnen bedienen.

Lees het verhaal van Orion

Elke school z’n eigen
kwaliteitsprofiel

Een schoolplein dat grenst aan het bos: op obs Calluna in Ede kan naar hartenlust worden gespeeld. Binnen en buiten zijn de frisse kleuren van de nieuwe huisstijl zichtbaar. Deze verbeeldt de ‘droom’ die de school samen met ouders, buurtbewoners en kinderen heeft geschreven. Het logo van bestuur Proominent mag op de gevel, maar dat hoeft niet: de twaalf basisscholen ontwikkelen hun eigen profiel.

Lees het verhaal van Proominent

RENN4 vat ‘onderwijskwali- teit’ breed op

Het speciaal onderwijs formuleerde uit eigen initiatief de Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs. Deze brede definitie van onderwijskwaliteit is dé richtlijn van onderwijsorganisatie RENN4.

Lees het verhaal van RENN 4