Thematiek: 

Opbrengstgericht leiderschap, opbrengstgericht werken gericht op taal- en rekenprestaties/vaardigheden
 

Doel: 

Landelijk kennisnetwerk voor verschillende schoolbesturen. Bij het project ‘Opbrengstgericht leiderschap’ gaat het om vragen als wat is opbrengstgericht werken precies, hoe kan dat vanuit de verschillende verantwoordelijkheden van bestuurder en schoolleider worden ingevuld, welke instrumenten en hulpmiddelen zijn beschikbaar, hoe wordt een goede analyse uitgevoerd, hoe voeren bestuurders het gesprek met de schoolleiders, hoe doen schoolleiders dat met hun teams, wat zijn de vervolgstappen als is vastgesteld wat goed gaat en wat beter kan? Enzovoorts. Het doel is het verbeteren van de taal-, lees- en rekenprestaties van kinderen, maar dan door het versterken van het resultaatgericht werken binnen besturen en scholen. Scholen en besturen doen in de praktijk kennis op, ontwikkelen deze en verzamelen, beschrijven en verspreiden de kennis.
 

Contactpersoon: 

Carine Hulscher-Slot, AVS Utrecht 
030 2361010 / c.hulscher@avs.nl