Thematiek: 

Opbrengstgericht leren en werken, onderzoek naar vormen van opbrengstgericht werken
 

Samenstelling: 

Deelnemers van de kennisgemeenschap zijn onderwijzend personeel en directieleden.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap is onderzoek doen naar het gebruik van data in het kader van opbrengstgericht werken in de basisschool. De kennisgemeenschap werkt aan de professionalisering en de verbetering van de eigen lespraktijk, leraren ondersteunen in hun dagelijkse praktijk. Dit vind plaats in een regionale organisatie.
 

Activiteiten: 

De activiteiten van de kennisgemeenschap zijn het gezamenlijk reflecteren op de praktijk, het ontwikkelen van praktijkinzichten en het doen van onderzoek. Daar-bij worden bijeenkomsten georganiseerd en instrumenten ontwikkeld.
 

Contactpersoon: 

Henderijn Heldens, manager onderwijs en kwaliteit Fontys Pabo Eindhoven 
0877 878 011 / h.heldens@fontys.nl