Thematiek: 

Werkplekleren, academische opleidingsschool/basisscholen, opleiden en onderzoek samen laten gaan. Communities of Practice (CoPs)
 

Samenstelling: 

Vijf schoolbesturen, vijf scholen, Pabo Hogeschool Zuyd en het lectoraat Opleiding in de School werken samen aan de ontwikkeling van een academische Pabo.
 

Doel: 

Ontwikkeling van en inhoud geven aan een academische Pabo met een netwerk van opleidingsscholen. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan professionaliseren van aanstaande en zittende leerkrachten, gekoppeld aan integrale schoolontwikkeling.

Activiteiten: 

Doorlopen van onderzoekscyclus, bedoeld voor zowel studenten als docenten (Pabo) en mentoren (partnerscholen). Presentatiebijeenkomsten van praktijkgericht onderzoek.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Paul Hennissen, lector en projectcoördinator Opleiden in de school, Pabo Hogeschool Zuyd. 
06-42385534 / paul.hennissen@zuyd.nl