Samenstelling: 

De kennisgemeenschap is samengesteld uit onderwijzend personeel. Dit gebeurt in een regionale organisatie.
 

Doel: 

De kennisgemeenschap richt zich op de verbetering van het onderwijs door scholing van leraren en het versterken van de beroepsidentiteit. De kennisgemeenschap heeft hierbij geen specifieke opdracht.
 

Activiteiten: 

Activiteiten die binnen de kennisgemeenschap plaatsvinden zijn de uitwisseling van ervaringen, samenwerken, het gezamenlijke reflecteren op de praktijk en het oplossen van problemen.
 

Contactpersoon: 

Stichting Quo Vadis 
H.Meuzelaar@po-deventer.nl