De dienstverleners en opleidingen die op Mijn PO-Raad worden getoond, zijn aangedragen en beoordeeld door minimaal drie collega-bestuurders. De PO-Raad doet zelf geen uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, maar maakt enkel de mening inzichtelijk van collega’s die van de dienstverlening gebruik hebben gemaakt.

Het overzicht van dienstverleners kan door de leden op Mijn-PO-Raad steeds verder worden aangevuld. Mijn PO-Raad biedt dan ook geen volledig overzicht van alle dienstverleners die er zijn. Op dit moment staan er in Mijn PO-Raad alleen dienstverleners op het gebied van juridische dienstverlening, inkoop / Europese aanbesteding en crisiscommunicatie. Op basis van de ervaringen met deze aanbieders wordt in de toekomst het aanbod verder uitgebreid.

De dienstverleners en opleidingen op Mijn PO-Raad zijn beschikbaar voor alle leden van de PO-Raad en bieden alle leden een korting. De leden die tevens lid zijn van een traditionele bestuursorganisatie of profielorganisatie kunnen via deze organisaties vaak ook tegen kortingen diverse diensten verkrijgen. Op de websites van de betreffende organisaties is meer informatie hierover te vinden. Zij bieden hun betaalde dienstverlening alleen aan hun eigen leden aan. Daardoor is het niet mogelijk die dienstverlening op Mijn PO-Raad te zetten, want Mijn PO-Raad is voor alle leden van de PO-Raad.

Kortingen van dienstverleners komen in zijn geheel toe aan het betreffende lid. De PO-Raad stelt zich neutraal en onafhankelijk op naar de dienstverleners en heeft geen oordeel over de kwaliteit van de dienstverlening. De PO-Raad is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening. De PO-Raad geeft de dienstverlener alleen een podium om haar leden te bereiken.

Bij een referentie met een cijfer van een 5 of lager neemt PO-Raad contact op met de betreffende dienstverlener voor wederhoor. De PO-Raad zal het betreffende lid confronteren met het wederhoor en hem de gelegenheid bieden om de referentie bij te stellen. Indien het lid niet bereid is dit te doen, wordt de referentie toch geplaatst op Mijn PO-Raad.

De PO-Raad koppelt ieder kwartaal de referenties geanonimiseerd terug aan de dienstverlener. 

Indien je zelf een opleiding wilt aandragen, dan kunt dat doen door hier te klikken. Het aandragen van dienstverleners voor juridische dienstverlening, inkoop / Europese aanbesteding of crisiscommunicatie kan hier.

De PO-Raad behoudt zich het recht om teksten of referenties niet te plaatsen indien, naar haar beoordeling, sprake is van onwelvoeglijk of aanstootgevend taalgebruik.