Nieuws

Aanscherping quarantainemaatregel gaat 19 november in

Het ministerie van OCW heeft laten weten dat de nieuwe quarantaineregels per 19 november in gaan. Dat betekent dat bij een coronabesmetting van een huisgenoot alle huisgenoten in quarantaine gaan, ook huisgenoten die gevaccineerd of immuun zijn door een eerdere besmetting met het coronavirus. Deze regel geldt ook voor onderwijspersoneel. Het servicedocument corona van het ministerie van OCW wordt hierop aangepast. Na publicatie van het servicedocument gaat de PO-Raad aan de slag met de actualisering van de nieuwe richtlijnen/protocollen. 

Nieuwe richtlijnen 

We verwachten nieuwe richtlijnen begin volgende week te publiceren. Eerst volgt afstemming met andere organisaties in het onderwijs zoals de vakbonden en ouderorganisaties. De PO-Raad houdt je hiervan op de hoogte via de website. Vanmiddag volgt ook een nieuwe versie van veelgestelde vragen en antwoorden op lesopafstand.nl. Hierin wordt onder andere geadviseerd terughoudend om te gaan met externen in de school. Mocht het nodig zijn dat er externen in de school komen, dienen zij zich te houden aan de 1,5 meter maatregel.  

OMT-advies 

Minister Arie Slob (Onderwijs) gaf tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW aan dat onderwijs zoveel mogelijk buiten schot blijft als het gaat om extra corona-maatregelen. Minister Slob begrijpt dat er zorgen zijn, maar is ervan overtuigd dat scholen verantwoord open zijn. De Tweede Kamer vindt het ook van groot belang dat kinderen naar school kunnen gaan, maar vindt wel dat er onderzocht moet worden of er geen extra maatregelen nodig zijn voor het onderwijs. D66-Kamerleden Paul van Meenen en Jan Paternotte dienden een motie in waarin zij de minister opriepen te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen binnen de kaders van fysiek onderwijs. Minister Slob verwees naar het recente advies van het OMT waarin zij aangeven dat er op scholen geen extra maatregelen nodig zijn, maar heeft het OMT gevraagd hier nogmaals naar te kijken.  

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten