Nieuws

Aardbevingsgevaar Groningen katalysator moderne schoolgebouwen

Omdat hun schoolgebouwen niet aardbevingsbestendig zijn, verhuizen sommige scholen in Groningen noodgedwongen naar nieuwe, tijdelijke schoolgebouwen. Deze uit nood geboren situatie laat zien dat door goede regionale samenwerking in zeer korte tijd toekomstbestendige schoolgebouwen tot stand kunnen komen, waarin rekening gehouden kan worden met krimpproblematiek en wensen op het gebied van Integrale Kind Centra (IKC). De PO-Raad juicht het benutten van deze mogelijkheden op het gebied van integrale onderwijshuisvesting toe en wil schoolbesturen hierbij met raad en daad bijstaan. 

Uit inspecties is gebleken dat sommige schoolgebouwen in Groningen niet aardbevingsbestendig zijn. Scholen moeten daarom tijdelijk verhuizen naar een nieuwe locatie, zodat onderzocht kan worden of de oorspronkelijke schoolgebouwen verstevigd kunnen worden. Of het nog loont om deze - vaak oude - schoolgebouwen te renoveren is niet altijd duidelijk.

Door nauwe samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente worden daarom in Groningen in zeer korte tijd nieuwe schoolgebouwen gebouwd. En door van de nood een deugd te maken, wordt hierin rekening gehouden met andere wensen op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo kan bijvoorbeeld geanticipeerd worden op krimpproblematiek, door onderdak te bieden aan meerdere scholen. En door samenwerking met kinderopvangorganisaties, kan een IKC worden gevormd. Zo bewijst bijvoorbeeld de situatie van CBS De Roemte en de Prinses Beatrixschool in Loppersum.

Voorbeeld van goede regionale samenwerking

PO-Raad ziet de uit nood geboren situatie in Groningen als een voorbeeld van hoe regionale samenwerking op het gebied van schoolhuisvesting zou moeten gaan. De sectororganisatie voor primair onderwijs houdt de ontwikkelingen in Groningen nauwlettend in de gaten en ondersteunt schoolbesturen waar het kan door deel te nemen aan overleggen en door (juridisch) advies.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten